O nas

Profil

OLTIS Polska Sp. Z o. o. została założona w 2006 roku (do 2013 roku funkcjonowała pod nazwą JERID Polska). Świadczy kompleksowe usługi w zakresie technologii informatycznych dla transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów, realizowanych według specyfikacji dostosowywanej indywidualnie do potrzeb użytkownika.

 • Tworzenie kompleksowego i elastycznego oprogramowania
 • Szereg komponentów dla dedykowanych systemów informatycznych
 • Szeroka skala dodatkowych usług
 • Stabilna jakość produktów i długotrwałe sukcesy

 

Systemy informatyczne dla transportu i logistyki

 • Tworzenie kompleksowego i elastycznego oprogramowania
 • Seria komponentów na zamówienie
 • Szeroka skala usług dodatkowych
 • Wysoka jakość produktów i wieloletnie sukcesy
 • Szereg nagród przyznanych przez klientów
 • Udział w programie europejskich badań kolejowych Shift2Rail

Wyspecjalizowane firmy informatyczne

 • Czeska grupa wyspecjalizowanych firm informatycznych
 • Bliska współpraca od 1993 roku
 • Główne zaplecze produkcyjne w Czechach
 • Firmy-córki w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech
 • Przedstawicielstwo w Niemczech, na Ukrainie, Białorusi i w Rosji
 • Razem 300 pracowników, większość z wykształceniem wyższym lub średnim:
  • 250 produkcja
  • 20 handel
  • 15 kierownictwo
  • 15 administracja

Członkowie grupy OLTIS Group

OLTIS Group a.s. (2004)OLTIS Group
Firma-matka, projekty międzynarodowe, koordynacja, zarządzanie
oltis.cz

 

OLTIS s.r.o. (1997)OLTIS1
Systemy informatyczne do zarządzania infrastrukturą kolejową, systemy dyspozytorskie itd.
www.oltissro.cz

 

JERID , spol. s r.o. (1993)JERID
Przetwarzanie i oferowanie informacji, danych i usług w kolejowym transporcie towarowym w Europie i Azji
www.jerid.cz

 

OLTIS Slovakia s.r.o. (2007)OLTIS Slovakia
Przedstawicielstwo na Słowacji
www.oltis.sk

 

OLTIS Polska Sp. z o.o. (2013) wcześniej JERID Polska (2006) OLTIS Polska
Przedstawicielstwo OLTIS Group w Polsce
www.oltis.pl

 

OLTIS Hungaria Kft. (2014) OLTIS Hungaria
Przedstawicielstwo OLTIS Group na Węgrzech
www.oltis.hu

 

Kierownictwo firmy

Dyrektor statutowy
Inż. Štefan Mestický

Dyrektor wykonawczy i Prokurent
Inż. Miroslav Fukan

Dyrektor dywizji Logistyka OLTIS Group
Inż. Rostislav Vašek

Dyrektor handlu zagranicznego OLTIS Group
Inż. Libor Belfín

Prezes Zarządu OLTIS Polska
Tomáš Kroča DiS.

Dyrektor Handlowy OLTIS Polska
mgr Piotr Klimek

 

Referencje

Ponad 1000 klientów w 25 państwach: firmy kolejowe, przewoźnicy i zarządcy infrastruktury, spedytorzy, nadawcy, uniwersytety, stowarzyszenia międzynarodowe, organizacje i in.

są np.

Partnerzy

Naszymi partnerami są czołowe firmy europejskiego przemysłu kolejowego:

 •  Adif, Hiszpania
 •  Advanced World Transport, Republika Czeska
 •  Armáda ČR, Republika Czeskac
 •  AutoCont, Republika Czeska
 •  AŽD Praha, Republika Czeska
 •  CID International, Republika Czeska
 •  ČD-T (ČD IS), Republika Czeska
 •  ČD Cargo, Republika Czeska
 •  České dráhy, Republika Czeska
 •  European Passengers’ Federation, Gent Belgium, Belgia
 •  FLOYD, Węgry
 •  FORWARDIS, Niemcy
 •  Fraunhofer Institut, Niemcy
 •  FS TRENITALIA, Włochy
 •  Gaben, Republika Czeska
 •  HaCon, Niemcy
 •  Hit Rail B.V, Holandia
 •  Hupac Intermodal, Szwajcaria
 •  CHAPS, Republika Czeska
 •  LEVEL, Republika Czeska
 •  LOVOCHEMIE, Republika Czeska
 •  MERIT, Republika Czeska
 •  Microsoft, Republika Czeska
 •  Ministerstvo dopravy, Republika Czeska
 •  ORACLE, Republika Czeska
 •  PKP LHS, Polska
 •  Politechnika Krakowska (Cracow University od Technology), Polska
 •  Rail Cargo Logistics – Czech Republic, Republika Czeska
 •  RELIANT, Republika Czeska
 •  RPP International, Republika Czeska
 •  SNCF, Francja
 •  STARMON, Republika Czeska
 •  SŽDC, Republika Czeska
 •  Škoda AUTO, Republika Czeska
 •  Transics, Republika Czeska
 •  UIC, Francja
 •  UITP (Union Internationale des Transports Publics), Belgium
 •  UNIFE, Francja
 •  UNIPETROL DOPRAVA, Republika Czeska
 •  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, Włochy
 •  UNIZA-Žilinská univerzita v Žiline, Słowacja
 •  XT-CARD, Republika Czeska
 •  ZSSK Cargo, Słowacja
 •  Železničná spoločnosť Slovensko, Słowacja
 •  ŽSR, Słowacja

Członkostwo

W organizacjach czeskich

 • ACRI – Stowarzyszenie Czeskiego Przemysłu Kolejowego
 • SSL – Związek Spedycji i Logistyki Rep. Czeskiej
 • SP – Związek Przemysłu i Transportu Rep. Czeskiej
 • ČLA – Czeskie Zrzeszenie Logistyczne
 • R.E.K – Reliant Klub Ekspercki
 • SDT – Zrzeszenie Informatyki Transportowej
 • HK – Izba gospodarcza Republiki Czeskiej
 • ČESMAD Bohemia – Zrzeszenie Przewoźników Samochodowych
 • GS1 – Czech Republic
 • ADSSF – Zrzeszenie firm transportowych, spedycyjnych i serwisowych Czech, Moraw i Śląska
 • Czech ICT Alliance

W organizacjach europejskich

 • UNIFE – Zrzeszenie Europejskiego Przemysłu Kolejowego (Bruksela)
 • OSŽD – Organizacja Współpracy Kolei (Warszawa)
 • CCTT – Międzynarodowe stowarzyszenie „Komisja koordynacyjna przewozów transsyberyjskich” (Moskwa)
 • UITP – Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (Bruksela)
 • RFE – Rail Forum Europe (Bruksela)
 • IBS – Zrzeszenie Spedytorów Kolejowych (Berlin)
 • OPTA – Open Telematics Alliance (Frankfurt)
 • GETA – Europejskie Stowarzyszenie Zielonego Transportu (Praga)
 • Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei (Bydgoszcz)
 • SEESARI – Zrzeszenie firm Europy środkowo- wschodniej zajmujące się rozwojem kolei

Konferencje

OLTIS Group jest organizatorem konferencji międzynarodowych i seminariów specjalistycznych, znanych wśród specjalistów, które otrzymały szereg nagród, np. nagrodę Czeskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego w kategorii Wydarzenie Roku za zorganizowanie konferencji IRFC 2013 (International Rail Freight Conference ).

 

IRFC 2017IRFC 2017

 • International Rail Forum & Conference
 • Praga, 20-24 marca 2017

IRFC + ERRIC 2015ERRIC IRFC 2015

 • International Rail Freight Conference
 • European Rail Research and Innovation Conference
 • Praga, 12-15 marca 2015

 

IRFC 2013

 • Eurasia Rail Freight Business | EURASIA RAILWAY FORUM
 • 13-15 marca 2013, Praga, Czechy

 

IRIC 2012IRIC 2012

 • Międzynarodowa konferencja o infrastrukturze kolejowej – infrastruktura, interoperacyjność, Informatyka w europejskim międzynarodowym transporcie kolejowym
 • 5-6 listopada 2012 Bratysława, Słowacja

 

ERIC/NEWSPED 2012ERIC NEWSPED

 • Seminarium specjalistyczne dla użytkowników systemów informatycznych firm JERID i OLTIS
 • 4-5 października 2012, Ołomuniec, Czechy

 

IRIC 2011IRIC 2011

 • Międzynarodowa konferencja poświęcona infrastrukturze kolejowej
  14-16 listopada 2011, Bratysława, Słowacja

 

INFOSPED 2011INFOSPED 2011

 • 5. międzynarodowa konferencja handlowa
 • 22-27 września 2011, Hotel Guadalmina SPA & Golf Resport, Hiszpania

 

IRFC 2011IRFC 2011

 • Euro-Asian Rail Freight Business
 • 23-25 marca 2011, Praga, Czechy

 

IRFC 2009IRFC 2009

 • Międzynarodowa konferencja  wystawą poświęcona kolejowym przewozom towarowym między Europą i Azją
 • 4-6 marca 2009, Praga, Czechy

 

IRFC 2008IRFC 2008

 • Międzynarodowa konferencja poświęcona kolejowym przewozom towarowym
 • 5-7 marca 2008, Praga, Czechy

 

Badania i innowacje

 Produkty OLTIS Group zostały zweryfikowane jako odpowiadające TSI

EUAR
The European Union Agency for Railways (EUAR) zweryfikowała oprogramowanie OLTIS Group według TSI TAF jako spełniające wymagania rozporządzenia nr.1305/2014 EU i jego dokumentacji technicznej.
Proces weryfikacyjny obejmuje produkty dla przewoźników kolejowych oraz managerów infrastruktury.

Informacja TSI-TAF dotycząca weryfikacji jest dostępna poniżej: www.era.europa.eu

 
 

 EUROPEJSKIE PROGRAMY BADAWCZO-ROZWOJOWE

SPRINT (S2R-OC-IP4-01-2018) [2018–2020]SPRINTShift2Rail
Semantics for PerfoRmant and scalable INteroperability of multimodal Transport

 
 
 

Shift2MaaS (S2R-OC-IP4-02-2018) [2018–2020]Shift2MaaSShift2Rail
Shift2Rail IP4 enabling Mobility as a Service and seamless passenger experience

 
 
 

Assets4Rail (S2R-OC-IP3-01-2018 ) [2018–2021]Assets4RailShift2Rail
Measuring, monitoring and data handling for railway assets; bridges, tunnels, tracks and safety system

 
 
 

OPTIYARD (S2R-OC-IP5-01-2017) [2017–2019]OPTIYARDShift2Rail
Zoptymalizowane zarządzanie stacją rozrządową i siecią w czasie rzeczywistym (Optimized Real-Time Yard and Network Management)

 
 

GOF4R (S2R-OC-IP4-01-2016) [2016–2018]GoF4RShift2Rail
Zarządzanie ramami interoperacyjności w mobilności kolejowej i intermodalnej (Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility)

 

ST4RT (S2R-OC-IP4-02-2016) [2016–2018]ST4RTShift2Rail
Transformacje semantyczne w transporcie kolejowym (Semantic Transformations for Rail Transportation)

 

VITE (S2R-OC-IP2-02-2016) [2016–2018]VITEShift2Rail
Wirtualizacja środowiska testowego (Virtualisation of the Testing Environment)

 

IT2Rail (Horizont 2020, 1. výzva) [2015–2017]IT2RailHORIZON 2020
Technologie informatyczne w Shift2Rail (Information Technologies for Shift2Rail)

 
 
 

CAPACITY4RAIL (7. rámcový program, 6. výzva) [2013–2017]CAPACITY4RAIL7
Projekt rozwoju nowych technologii kolejowych w celu zwiększenia przepustowości do roku 2050

 
 
 

MERLIN (7. rámcový program, 5. výzva) [2012–2015]MERLIN7
Projekt mający na celu obniżenie zużycia energii o 10%

 
 
 

D-RAIL (7. rámcový program, 4. výzva) [2011–2014]D-Rail7
Prewencji wykolejeń w kolejowym transporcie towarowym

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty EUREKA

EUREKA
 
 
D-RailProjekt E! 11214 EPLOS [2017–2020]
Europejski portal usług logistycznych

 
 

D-RailProjekt E! 11159 OPTILOAD [2017–2020]
Optymalizacja załadunku towarów niestandardowych i urządzeń specjalnych na otwartych wagonach kolejowych

 
 

D-RailProjekt E! 11156 ERIC Mobile [2017–2020]
Europejskie centrum informacji o transporcie kolejowym dla użytkowników końcowych, z wykorzystaniem platform mobilnych

 
 

D-RailProjekt E! 9173 EDMOND [2015–2018]
Elektroniczne usługi danych do monitorowania przewozów materiałów niebezpiecznych

 
 

D-RailProjekt E! 9172 MONET [2015–2017]
Centralny system monitorowania i analizy ruchu środków transportu

 
 

D-RailProjekt E! 7663 INNOLOGI [2014–2016]
Innowacyjna logistyka

 
 

D-RailProjekt E! 7624 TREX [2014–2017]
Prace nad nowym systemem informatycznym wspierającym przewóz przesyłek nadzwyczajnych koleją, ze szczególnym naciskim na linie szerokotorowe i wdrożenie europejskich norm TSI

 
 

D-RailProjekt E! 7619 TABLOG [2014–2017]
Wykorzystanie urządzeń przenośnych typu tablet i smartfon do gromadzenia i przetwarzania danych oraz operacyjnego zarządzania procesami w firmach transportowych, spedycyjnych i logistycznych

 
 

D-RailProjekt E! 6726 LOADFIX [2013–2016]
Prace nad aplikacją do załadunku i mocowania towarów na wagonach towarowych

 
 

D-RailProjekt E! 6725 REAL-BRIDGE [2012–2015]
Bazodanowy system informatyczny do wspierania przewozów kolejowych Europa-Azja wg CIM/SMGS

 
 

D-RailProjekt E! 5025 LOGI-GATE [2010–2012]
Brama RFID do odczytu wagonów kolejowych, pojazdów drogowych i urządzeń magazynowych

 
 

D-RailProjekt E! 4509 EIMIS [2010–2012]
Europejski intermodalny system informatyczny

 
 

D-RailProjekt E! 4062 LOGCHAIN+ ERWIN [2008–2011]
Europejska kolejowa infrastruktura sieciowa

 
 

D-RailProjekt E! 3579 NARVIK [2006–2008]
Portal informacyjny o towarowych przewozach kolejowych w Europie

 
 

D-RailProjekt E! 3161 LOGCHAIN RAILMAP [2004–2007]
Elektroniczna mapa kolejowa Europy [Nagroda za najlepszy projekt programu EUREKA w roku 2009]

 
 
 

 FUNDUSZE STRUKTURALNE

SIECIOWE MODELOWANIE PRACY PRZEWOZOWEJ NA KOLEI Evropská Unie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską [2015–2018]
Celem projekt jest utworzenie kompleksowego systemu informatycznego służącego do wspierania przewoźników osobowych podczas tworzenia oferty.

 
 

HANDEL ZAGRANICZNY I MARKETING FIRMY OLTIS GroupEvropská Unie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską [2015–2017]
Celem projektu jest zaprezentowanie firmy OLTIS Group na wystawach i targach zagranicznych

 
 

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY OLTIS GROUP NA RYNKACH ZAGRANICZNYCHEvropská Unie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską [2018–2019]
Celem firmy OLTIS Group a.s. w projekcie Marketing jest zaprezentowanie się na zagranicznych targach i wystawach, pozyskanie nowych klientów i wzmocnienie pozycji firmy zagranicą.

Certyfikaty

Firmy OLTIS Group a.s., OLTIS s.r.o., OLTIS Slovakia s.r.o., JERID, spol. s r.o. i CID International, a.s. posiadają certyfikaty systemów zarządzania, zgodne z wymaganiami międzynarodowych norm ČSN ISO 10006, ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, ČSN/ISO 20000.

Audyty przeprowadziły firmy CQS.

27001 bezpecnosti informaci CZ 14001 EMS 9001 management kvality 2000 management_služeb_it

Oprócz certyfikatów ISO, firmom członkowskim OLTIS Group przyznano również  certyfikaty Microsoft Certified Partner i Microsoft Gold Certified Partner, nadane przez firmę Microsoft.

microsoft-partner

Od roku 2012 OLTIS Group podwyższył poziom partnerstwa z firmą ORACLE z SILVER na GOLD, co oznacza, że potrafi właściwie utrzymywać nie tylko własne produkty wykorzystujące oprogramowanie tej firmy, ale może również administrować aplikacjami ORACLE.

ORACLE_GOLD_PARTNER

 

 

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ)

Nasza grupa oferuje kompleksowe usługi w dziedzinie technologii informatycznych w zakresie transportu i logistyki, specjalizując się w szeroko zakrojonych projektach wykonywanych na miarę, zgodnie ze specyfikacjami określanymi przez użytkowników. Wśród klientów i partnerów grupy znadują się najważniejsi przewoźnicy, menedżerowie infrastruktury transportu oraz polityki produkcyjnej w Czechach i za granicą (przede wszystkim na Słowacji i w Polsce).

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania, którego parametry zostały określone zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych ČSN EN ISO 9001 (QMS = System Zarządzania Jakością) ČSN EN ISO 14001 (EMS = System Zarządzania Środowiskowego), ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS = System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) oraz ČSN ISO/IEC 20000-1 (ITSM = System Zarządzania Usługami IT).

Sformułowana poniżej polityka zintegrowanego systemu zarządzania łączy w sobie cząstkowe polityki poszczególnych części ZSZ. We wszystkich jej częściach kładziemy nacisk na przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w EMS na gospodarkę odpadami i oszczędzanie energii.

 

Polityka ZSZ

Zgodnie z powyżej sformułowanym celem, grupa ogłasza niniejszą politykę zintegrowanego systemu zarządzania.
W celu osiągnięcia zakładanych celów skoncentrujemy się na stosowaniu następujących zasad:

1) wartościowi pracownicy o wysokiej kwalifikacji zawodowej
2) dobrze funkcjonująca infrastruktura
3) wysoka jakość świadczonych usług
4) zgodność z umownie ustalonymi wymaganiami klientów z punktu widzenia wykonywania zdefiniowanych SLA
5) monitorowanie nowo wprowadzanych produktów
6) udział w trendach związanych z ochroną środowiska
7) zapewnienie bezpieczeństwa informacji
8) zapewnienie dostępności informacji z ich równoczesną ochroną
9) eliminacja zagrożeń dotyczących dostępności świadczonych usług i bezpieczeństwa informacji.

 

Wyróżnienia

Nagroda za rozwiązanie firmy JERID “Niezależny monitoring wagonów kolejowych “ w ramach wyzwania „3rd Open Innovation Challenge”
Przyznał: Rail Cargo Group, członek ÖBB Rail Cargo Group
Rok: 2017

 

 

Nagroda dziennika Hospodářské Noviny za 3. miejsce w konkursie Vodafone Firma Roku 2016 kraju ołomunieckiego
Przyznały: Hospodářské Noviny vyrocni cena ACRI1
Rok: 2016

 

 

Nagroda doroczna ACRI 2014 w kategorii Wydarzenie Roku za konferencję IRFC 2013 (International Rail Freight Conference)
Przyznało: ACRI (Stowarzyszenie Czeskiego Przemysłu Kolejowego)vyrocni cena ACRI EN
Rok: 2014

 

 

 

Nagroda Golden Chariot – międzynarodowa nagroda transportowa 2013 za sukcesy w umacnianiu stosunków międzynarodowych w branży transportowej
Przyznała: Komisja organizacyjna nagrody międzynarodowej Golden ChariotZlatý kočár1
Rok: 2013

 

 

 

Nagroda doroczna ACRI 2012 w kategorii Wydarzenie Roku za konferencję IRIC 2011 
Przyznało: ACRI (Stowarzyszenie Czeskiego Przemysłu Kolejowego)vyrocni cena ACRI EN
Rok: 2012

 

 

 

Nagroda Lider Transportu Szynowego w kategorii Telematyka za system KONTI
Przyznały: Transport i Komunikacja oraz Forum Transportu Szynowegologo Lider Transportu Szynowego
Rok: 2010

 

 

Drugie miejsce w konkursie „Nagroda za innowację roku 2009” za produkt „RailMap – Cyfrowa mapa kolejowa Europy i Azji”
Przyznało: Stowarzyszenie Przedsiębiorczości Inwestycyjnej Republiki Czeskiejlogo Inovace AIP_en
Rok: 2009

 

 

Nagroda Eureka Innovation Days Award 2009 za Projekt E!3161 LOGCHAIN+ E-RAILMAP w kategorii najlepszy produkt EUREKA w roku 2009
Przyznał: EurostarsEUREKA
Rok: 2009

 

 

Nagroda za innowacyjność w kategorii wsparcie informatyczne w logistyce za projekt „SIMON – System inteligentnego monitoringu kolejowych wagonów towarowych”.
Przyznał: ATOZ Event
Rok: 2008

Dyplom za 2 miejsce w X edycji Nagrody Eksportowej DHL w kategorii mała spółka.
Przyznał: Czech Trade a DHL
Rok: 2007

Wyróżnienie innowacji logistycznych w kategorii wsparcie IT w logistyce za projekt „Wdrożenie MDA w procesie dystrybucji w ČSAD Hodonín“
Przyznał: ATOZ Event
Rok: 2006

Wyróżnienie w X edycji Międzynarodowych Targów Logistyka, Transport i Spedycja za wyniki w zakresie wdrażania IT w dziedzinie transportu kolejowego i samochodowego.
Przyznały: MCT i PVT, Polska
Rok: 2004

Wyróżnienie w VIII edycji Międzynarodowych Targów Logistyka, Transport i Spedycja za wyniki w zakresie wdrażania IT w dziedzinie transportu kolejowego.
Przyznały: MCT i PVT, Polska
Rok: 2002

Nagroda redakcji za specjalistyczne oprogramowanie PEPA (obecnie ERIC) dla kolejowego transportu towarowego.
Przyznał: Miesięcznik LOGISTIKA
Rok: 2001