Produkty

W zakresie kolejowego transportu towarowego nasze portfolio zawiera produkty zarówno dla dużych przewoźników krajowych, jak dla i mniejszych przewoźników prywatnych. Systemy informatyczne umożliwiają dyspozytorskie zarządzanie transportem kolejowym, planowanie obiegów pojazdów i pracy załóg; wspierają planowanie procesów rozrządowych oraz umożliwiają centralne zarządzanie bocznicami. Kolejnymi rozwiązaniami z tego zakresu są: bank danych oraz cyfrowe podkłady mapowe, które mogą być stosowane przez wszystkich przewoźników, bez względu na wielkość firmy, a także przez spedytorów.

Nasze systemy informatyczne dla zarządców infrastruktury umożliwiają centralne zarządzanie dyspozytorskie, wsparcie zbierania danych na poziomie lokalnym, centralne planowanie zamknięć torowych, a także planowanie przewozów przesyłek nadzwyczajnych. Oferujemy narzędzia do efektywnej komunikacji między zarządcą infrastruktury i niezależnymi przewoźnikami, funkcjonującym na otwartym rynku. Ważną wartością dodaną naszych rozwiązań jest wewnętrzna spójność danych oraz szerokie spektrum powiązań z systemami zewnętrznymi.

W branży logistycznej OLTIS Group tworzy koncepcje, produkuje, wdraża, administruje i optymalizuje systemy informatyczne przeznaczone dla firm, które funkcjonują w różnych częściach łańcucha logistycznego.  Oferowane rozwiązania umożliwiają wykonywanie czynności związanych z transportem drogowym, logistyką magazynową, spedycją (krajową, międzynarodową, drogową, kolejową, lotniczą, morską i intermodalną) lub dowolną kombinacją wyżej wymienionych.  Kładziemy nacisk na wewnętrzne i zewnętrzne powiązania systemów, automatyzację i optymalizację wykonywanych operacji, wysoki komfort obsługi i bezpieczeństwo.

OLTIS Group oferuje rozwiązania zarówno dla osobowego transportu samochodowego, jak i kolejowego. W naszej ofercie znajdują się systemy kart zbliżeniowych, które można wykorzystywać nie tylko w systemach transportu publicznego jako nośniki danych o biletach elektronicznych, ale również jako narzędzia płatnicze, dokumenty identyfikacyjne z różnym zastosowaniem, a także jako kartę turystyczną do wspierania turystyki.

Główna działalność OLTIS Group ukierunkowana jest na systemy informatyczne dla transportu i logistyki. Chociaż OLTIS Group uważa specjalizację za podstawową wartość swoich rozwiązań, to w swoim portfolio ma również kilka produktów przekrojowych.  Są to najczęściej uniwersalne nadbudowy, które służą do ewidencjonowania czasu pracy, realizacji działań handlowo-marketingowych, zarządzania kontaktami, wykonywania analiz CRM, tworzenia statystyk itd.