ERIC

Baza danych o kolejowym transporcie towarowym

Interesują Cię informacje o towarach, stacjach, odległościach, wagonach itd.? Potrzebujesz zajrzeć do tekstowego brzmienia przepisów lub taryf?  Chcesz się zorientować w cenach transportu i stworzyć swoją ofertę cenową? Interesują Cię parametry techniczne linii i stawki dostępu do nich?           

 

CECHY OGÓLNE

 • Wielojęzyczność; języki: polski, angielski, niemiecki, czeski, rosyjski, węgierski
 • Modularność: użytkownik sam określa zestaw modułów, zgodnie ze swoimi potrzebami
 • Aktualność: wszystkie informacje w bazie danych są nieustannie aktualizowane

 

Informacje

 • Listy towarów: NHM, ETSNG, RID, Załącznik 2 SMGS
 • Listy stacji firm kolejowych, lista DIUM i TR4, lista stacji granicznych
  (UIC ENEE)
 • Kategorie linii (UIC LOCA)
 • Katalogi wagonów

 

INFRASTRUKTURA

 • Europejska baza danych parametrów infrastruktury kolejowej
 • Kalkulacja maksymalnej stawki za dostęp do linii kolejowej
 • Funkcja optymalizacyjna: wyszukiwanie trasy na podstawie podanych parametrów infrastruktury

 

MAPA (RailMap)

 • Elektroniczna mapa dla kolejowego transportu towarowego, wyszczególniona sieć kolejowa
 • Funkcje wyszukiwania (stacji, stacji granicznej, miasta,
  najbliższej stacji)
 • Wyświetlanie warstwy szlaków wraz z parametrami technicznymi

 

Obliczenia  

 • Obliczenia przewoźnego wg taryf krajowych, związkowych i tranzytowych, z uwzględnieniem polityki taryfowej państw WNP i bałtyckich
 • Taryfy własne – możliwość dodania własnych cen umownych w formie taryfy
 • Optymalizacja ceny – automatyczne wyszukiwanie najkorzystniejszej kombinacji dostępnych taryf
 • Obliczanie odległości według taryfowych wykazów odległości firm kolejowych, wykazów odległości DIUM, tras przewozu w WNP i krajach bałtyckich

 

BIBLIOTEKA dokumentów

 • Taryfy krajowe i związkowe – tekstowe brzmienie w
  języku oryginalnym
 • Wybór przepisów, instrukcji i ustaw – tekstowe brzmienie
  (COTIF, AVV, RID, itd.)

Dane

 • Komponenty programowe (DLL, COM server) – wdrażanie danych
  z ERICa w innym systemie
 • Usługi internetowe – udostępnienie danych z ERICa do
  innego systemu za pomocą interfejsu

 

 

Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć tutaj