ASO

Automatyczne tworzenie obiegów środków transportu i planów pracy załóg

Produkt przeznaczony dla pracowników tworzących obiegi i obroty środków transportu w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania pojazdów w zamówionych połączeniach;dla twórców turnusów załóg, pracowników odpowiedzialnych za tworzenie rozkładu jazdy.

 

 • Możliwość zastosowania w jakiejkolwiek sieci transportowej
 • Wsparcie podczas tworzenia efektywnego, z punktu widzenia przewoźnika, rozkładu jazdy
 • Wbudowane matematyczne metody optymalizacyjne
 • Ułatwienie efektywnego wykorzystania środków transportu
 • Możliwość wyliczania danych o pracy przewozowej

 

Wieloelementowa struktura produktu – stan obecny

ASO1 – edytor sieci transportowej i zasobów środków transportu (typ i rodzaj, pojemność, ładowność, moc itd.)
ASO2 – edytor środków transportu i zasobów w pociągach (np. lokomotywy, wagony, załogi.)
ASO3 – edytor obiegów lokomotyw
ASO4 – edytor obiegów składów
ASO5 – edytor turnusów załóg, przeglądarka pracy przewozowej
ASO6 – edytor planowania pracy drużyn pociągowych
ASO7 – moduł komunikacyjny
ASO-U – specyfikacja danych o pracy przewozowej System wspiera zdecentralizowane tworzenie planów obiegowych z możliwością zamieszczenia obiegów w jednej bazie danych.

Importy

 • Dane o sieci transportowej i słowniki
 • Dane o środkach transportu
 • Dane o stacjach postojowych, lokomotywowniach, zajezdniach itp. (zasobach środków transportu)
 • Rozkład jazdy wykorzystujący wprowadzone środki transportu

Eksporty

 • Zestawienie pociągów / kursów bez przydziału pojazdów
 • Zestawienie wagonów i lokomotyw niewykorzystanych w obiegach
 • Zestawienie wykorzystania wagonów i pojazdów trakcyjnych w pociągach
 • Graficzne przedstawienie obiegów środków transportu
 • Turnusy załóg
 • Zestawienie załóg i pracowników nieuwzględnionych w turnusach
 • Praca przewozowa
 • Projekt umowy o dotowanie połączeń

Funkcje

ASO1 – umożliwia wprowadzanie danych o stacjach postojowych środków transportu (np. liczby pojazdów poszczególnych serii)
ASO2 – umożliwia wprowadzanie środków transportu, które mają zostać włączone do pociągu. W razie zapotrzebowania można przygotować również wprowadzanie tras, czasów poszczególnych pociągów.
ASO3 – umożliwia efektywne tworzenie obiegów środków transportu. Można wykorzystać tryb automatyczny, wraz z metodami optymalizacyjnymi, lub ręczny
ASO4 – umożliwia tworzenie obiegów całych składów, wykorzystuje metody optymalizacyjne
ASO5 – umożliwia tworzenie zmian i następnie turnusów załóg
ASO6 – umożliwia tworzenie planów pracy (obiegów) załóg pociągowych
ASO7 – zapewnia komunikację między modułami ASO a powiązanymi aplikacjami do konstruowania rozkładów jazdy ASO-U – umożliwia wprowadzanie stacji początkowej i końcowej pociągu, miejsc gdzie pociąg powinien się zatrzymać, w jakich godzinach, a także uzyskiwać zestawienia pracy przewozowej według wyboru użytkownika (np. jednostka terytorialna, trasa, linia, rodzaj środka transportu, seria pojazd trakcyjny, skład…)

Możliwości rozszerzeń

System ekonomicznej oceny konstruowanego rozkładu jazdy.

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.