LinkedIn

Wideo portret OLTIS Group

NPO MK
Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Celem projektu jest stworzenie filmu promocyjnego o OLTIS Group a.s., który będzie promował wśród klientów, potencjalnych klientów lub ogółu społeczeństwa wiedzę o OLTIS Group a.s., jako bardzo profesjonalnej firmie IT, która nie tylko rozwija systemy informatyczne i oferuje kompleksowe rozwiązania dla procesów transportowych i logistycznych, ale także świadczy usługi serwisowe, konsultingowe i dodatkowe w tych obszarach, a w swojej działalności nie zapomina o odpowiedzialności wobec pracowników i otaczającego ją środowiska.

FVE OLTIS Group a.s., Olomouc

NPO
Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Przedmiotem projektu jest instalacja elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 54,20 kWp. Celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez inwestycję przedmiotową w spółce OLTIS Group a.s. Efektem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii.