LinkedIn

Kompleksowe rozwiązanie dla terminali kontenerowych. Przeznaczone głównie dla operatorów terminali śródlądowych, którzy mogą również korzystać z funkcji planowania transportów.

System wyposażony w wiele zautomatyzowanych funkcji wspierających pracę z kontenerami i naczepami. Otwartość i elastyczność systemu pozwalają na łatwe wykonanie integracji systemowej.

Zakres funkcjonalności
Awizacja zleceń
Ewidencja i śledzenie stanu zleceń wprowadzanych do systemu w drodze importu lub ręcznie, śledzenie Gate IN i Gate OUT kontenerów na terminalu (CODECO).
Przewozy
Planowanie poszczególnych rodzajów przewozów, tworzenie dokumentów przewozowych, monitorowanie etapów realizacji.
Manipulacje
Planowanie przemieszczeń kontenerów metodą Drag&Drop, potwierdzanie przesunięć przez operatora i monitorowanie historii przesunięć.
Zarządzanie terminalem
Informacja w czasie rzeczywistym o pracy operatorów oraz o stanie realizacji zadań na terminalu, z możliwością zmiany priorytetów.
Mapa terminala
Graficzne ustawienia podstawowych parametrów terminala, warunki i kryteria decydujące o ustawianiu kontenerów na powierzchni terminala.
Karty kontenerów
Ewidencja podstawowych danych dot. kontenera, informacje nt. jego aktualnego położenia na terminalu, historia stanów, ewidencja szkód itp.
Cenniki i kalkulacje
Zarządzanie cennikami dostawców i odbiorców, które są powiązane z konkretnymi firmami, automatyczne kalkulacje.
Okna czasowe
Płynna odprawa kierowcy na terenie terminala, bez zbędnego czekania kierowcy na załadunek i wyładunek, skuteczne wykorzystanie zasobów terminala.
Obsługa parkingu
Kierowanie wjazdami samochodów na teren terminala za pomocą szlabanów, kiosków, tablic świetlnych, również ze wsparciem systemów kamerowych.
Terminale mobilne
Kompleksowe rozwiązanie on-line, do zarządzania i ewidencji wszelkich procesów odbywających się na terenie terminalu, włącznie z odprawą pociągów i samochodów na bramie.
Controlling
Bieżąca ocena działalności terminala przy użyciu szeregu dynamicznych zestawień i raportów oraz z możliwością wykorzystania hurtowni danych.
Portal internetowy
Moduł www dla dostarczania informacji na temat. przewozów zaplanowanych przez przewoźnika, Track & Trace zamówień.