LinkedIn

WMS (Warehouse Management System) jest kompleksowym rozwiązaniem dla magazynów logistycznych i dystrybucyjnych. Zaawansowany system, charakteryzujący się dużym stopniem optymalizacji i automatyzacji, którego zastosowanie prowadzi do zwiększenia efektywności procesów magazynowych, lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej, środków mechanicznych i zasobów ludzkich. Dzięki swojej otwartości i elastyczności, pozwala na łatwe wykonanie integracji systemowej w firmach logistycznych.

Zakres funkcjonalności
Przyjęcie
Kontrola i oznaczanie przyjmowanego towaru, strategia wprowadzania towaru do magazynu w celu zoptymalizowania przepływu zasobów w magazynie, ewidencja uszkodzonego towaru.
Wydanie
Strategia wydawania w celu zoptymalizowania przepływu zasobów w magazynie, kontrola, kompletacja i oznaczanie wydawanego towaru.
Manipulacje
Planowanie i realizacja przemieszczeń palet i towaru, uzupełnianie pozycji pickingowych, kompletacja i dekompletacja towaru.
Inwentaryzacja
Kilkustopniowa inwentaryzacja magazynu w nawiązaniu do lokacji, numerów partii, ważności towaru, wraz możliwością przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej.
Zarządzanie magazynem
Informacja w czasie rzeczywistym o pracy magazynierów oraz stanie realizacji zadań w magazynie, z możliwością dokonania zmiany priorytetów.
Mapa magazynu
Graficzne ustawienie podstawowych parametrów magazynu, wyświetlenie stanu zapełnienia pozycji towarem, planowanie przesunięć metodą Drag&Drop.
Karty magazynowe
Ewidencja parametrów towaru, możliwość tworzenia zestawów promocyjnych, przegląd aktualnego stanu towaru w magazynie i historia przesunięć.
Cenniki i kalkulacje
Zarządzanie taryfami odbiorców, automatyczne kalkulacje opłat magazynowych i usług logistycznych.
Okna czasowe
Płynna odprawa kierowcy na terenie magazynu, bez zbędnego czekania na załadunek i wyładunek, efektywne wykorzystanie zasobów magazynu.
Terminale mobilne
Kompleksowe rozwiązanie on-line, do zarządzania i ewidencji wszelkich procesów odbywających się w magazynie, z wykorzystaniem kodów kreskowych, kodów QR lub RFID.
Controlling
Bieżąca ocena działalności firmy przy użyciu szeregu dynamicznych zestawień i raportów oraz z możliwością wykorzystania hurtowni danych.
Portal internetowy
Narzędzie do składania przez klienta zamówień zakupu i sprzedaży (awizacja), z możliwością śledzenia stanu postępu wykonania zlecenia oraz stanu zapasów magazynowych.