LinkedIn

Zaawansowane rozwiązanie dla firm zajmujących się spedycją samochodową, kolejową lub transportem drobnicowym. System charakteryzuje się kompleksowością, elastycznością i dużym stopniem  automatyzacji. Wartość dodaną stanowią szczegółowe informacje dot. poszczególnych regionów, w których odbywają się towarowe przewozy kolejowe na terenie Europy i Azji. Otwartość i elastyczność pozwalają na łatwe wykonanie integracji z wewnątrzzakładowymi i klienckimi systemami, co wyraźnie przekłada się na wzrost efektywności całego rozwiązania.

Zakres funkcjonalności
Transakcje
Ewidencja zapytań ofertowych, tworzenie ofert z cennikami dostawców, rejestr kontraktów z odbiorcami i dostawcami.
Zlecenia
Ewidencja i śledzenie stanu zleceń klientów i zamówień wysyłki, które można dodawać za pomocą importu, ręcznie lub za pośrednictwem witryny internetowej.
Przewozy
Planowanie, ewidencja przewozów i awiz, z sukcesywnym śledzeniem stanów realizacji, tworzenie dokumentów przewozowych, obliczanie długości trasy.
Cenniki i kalkulacje
Zarządzanie taryfami dostawców i odbiorców, automatyczne kalkulacje, obliczanie opłat frachtowych zgodnie z cennikami przewoźników.
Fakturowanie
Wystawianie zwykłych i zbiorczych faktur przychodowych, kontrola i ewidencja faktur kosztowych, wraz z dokumentami korygującymi i fakturami zaliczkowymi.
Przeładunki
Rozwiązanie on-line do obsługi załadunku, wyładunku i przeładunku przesyłek, z wykorzystaniem kodów kreskowych, kodów QR lub RFID, inwentaryzacja magazynu.
Słowniki
Wykazy towarów (NHM, RID, ADR, ETSNG), wykazy stacji (DIUM, ENEE, TR-4), klasy linii, katalogi wagonów i kontenerów.
Infrastruktura kolejowa
Parametry techniczne odcinków linii, routing kolejowy, obliczanie odległości, obliczenia odległości taryfowych zgodnie z DIUM, TR-4.
Śledzenie położenia przesyłek
System śledzenia przesyłek przy pomocy satelitarnych jednostek komunikacyjnych. Do dyspozycji są jednostki satelitarne na baterie o dużej wytrzymałości, z łatwym mocowaniem do śledzonej przesyłki przy pomocy silnych magnesów. Częścią rozwiązania jest wyspecjalizowana aplikacja internetowa, przygotowana pierwotnie dla kolei, która może być rozszerzona o przesyłanie danych do pozostałych systemów informatycznych i aplikacji.
Web Service
Usługi webowe umożliwiające innym systemom dostęp do wykazu towarów, informacji nt. stacji, obliczeń odległości taryfowych, routingu kolejowego.
Aplikacje mobilne
Elektroniczny list przewozowy do zbierania danych on-line przez kierowcę w czasie realizacji transportu, zapisy o szkodzie wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej.
Controlling
Bieżąca ocena działalności firmy przy użyciu szeregu dynamicznych zestawień i raportów oraz z możliwością wykorzystania hurtowni danych.
Portal internetowy
Moduł www przeznaczony do składania zamówień oraz przekazywania danych nt. przesyłek realizowanych dla klienta. Track & Trace.