LinkedIn

Kompleksowe rozwiązanie dla małych i dużych przewoźników pasażerskich, którzy chcą efektywnie wykonywać swoje czynności w poszczególnych dziedzinach planowania i zarządzania eksploatacyjnego.

Modelowanie oferty długoterminowej, tworzenie rocznych i krótkookresowych rozkładów jazdy, optymalne wykorzystanie zasobów, śledzenie jazd pociągów i obiektów (lokomotywy, składy, drużyny) w czasie rzeczywistym.

Wizualizacje sytuacji transportowej wspierające czynności związane z korygowaniem trasy. Skonsolidowane rozwiązanie zapewniające wzajemne powiązanie danych oraz komunikację z systemami Zarządców Infrastruktury (wg TSI TAP) oraz z  pozostałymi partnerami w procesach planowania i zarządzania operacyjnego.

Zakres funkcjonalności
Modelowanie wariantów tras pociągu
Modelowanie tras pociągów i wariantów rozkładów jazdy.
Wsparcie tworzenia rozkładów jazdy
Planowanie regularnych i krótkookresowych rozkładów jazdy przewoźnika, włącznie z pokryciem procesów tworzenia wniosków o regularną trasę lub w trybie ad-hoc.
Planowanie zmian
Modyfikacja planów i tworzenie instrukcji na wypadek zamknięć torowych i innych wyłączeń.
Obiegi pojazdów oraz turnusy personelu
Tworzenie obiegów pojazdów oraz turnusów personelu. Przyporządkowanie pojazdów do realizacji. Tworzenie planu zmianowego, przygotowanie danych do systemu rejestracji czasu pracy.
Wizualizacja, śledzenie ruchu pociągów i nadzorowanych obiektów
Monitorowanie ruchu pociągów, lokomotyw, składów, wagonów, drużyn włącznie z przewidywaniem dalszego rozwoju sytuacji transportowej w wymaganych formach graficznych (rozrysowany rozkład jazdy oraz wizualizacja na mapie, tabele).
Zarządzanie nadzorowanymi obiektami
Zarządzanie nadzorowanymi obiektami, wsparcie czynności korygowania odchyleń od rozkładu jazdy.
Ustandaryzowana komunikacja elektroniczna
Zapewnienie dwukierunkowej komunikacji elektronicznej z Zarządcami Infrastruktury wg standardów TSI TAP, komunikacja elektroniczna z dyspozytorniami partnerów i z innymi podmiotami.
Komunikacja z oddziałami operacyjnymi przewoźnika
Wsparcie komunikacji między dyspozytorami, oddziałami operacyjnymi przewoźnika oraz drużyną konduktorską.
Ocena jakości realizacji
Tworzenie wymaganych przeglądów i raportów do oceny jakości realizacji rozkładu jazdy.