LinkedIn

Kompleksowe rozwiązanie dla transportu i logistyki wewnątrzzakładowej. Przeznaczone szczególnie dla zakładów produkcyjnych, dążących do optymalizacji wewnątrzfirmowych oraz zewnętrznych procesów logistycznych, zwłaszcza w zakresie przewozów surowców i wysyłki wyrobów za pośrednictwem transportu kolejowego i drogowego. Otwartość i elastyczność systemu pozwalają na łatwe wykonanie integracji z systemami wewnętrznymi, jak również z systemami firm przewozowych.

Zakres funkcjonalności
Przesyłki
Ewidencja, planowanie i śledzenie stanu przychodzących i wychodzących przesyłek, wraz z oceną ekonomiczną.
Manipulacje
Planowanie i ewidencja załadunku i wyładunku towarów na terenie zakładu, w powiązaniu z urządzeniami do napełniania, wagami elektronicznymi lub systemami ERP.
Wysyłka
Wsparcie i tworzenie dokumentów wysyłkowych (listy przewozowe, faktury, dokumenty dostawy, certyfikaty itp.), przetargi na wybór przewoźnika.
Katalog lokomotyw i wagonów
Ewidencja technicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych danych dot. taboru i jego wyposażenia, rejestr oraz planowanie przeglądów i remontów.
Integracja systemowa
Pełnowartościowa wymiana danych z systemami ERP, integracja z wagami kolejowymi i samochodowymi oraz napełniarkami, wymiana danych z systemami przewoźników i spedytorów.
Zarządzanie operacyjne bocznicą kolejową
Przekazywanie pojazdów pomiędzy przewoźnikami a bocznicą, planowanie i ewidencja ruchu bocznicy kolejowej.
Brama do obsługi ruchu samochodowego
Wsparcie planowania i zarządzania wjazdami i wyjazdami z/na teren zakładu, z wykorzystaniem kolejek priorytetowych i okien czasowych.
Fakturowanie
Wystawianie zwykłych i zbiorczych faktur przychodowych, kontrola i ewidencja faktur kosztowych, wraz z dokumentami korygującymi.
Controlling
Bieżąca ocena działalności firmy przy użyciu szeregu dynamicznych zestawień i raportów oraz z możliwością wykorzystania hurtowni danych.