LinkedIn

Kompleksowe wsparcie informatyczne dla Zarządców Infrastruktury przy korzystaniu z linii kolejowych na przestrzeni całego cyklu życiowego pociągu. Wysoki stopień wzajemnego powiązania danych, spójne rozwiązanie, włącznie z elektroniczną wymianą danych z systemami informatycznymi przewoźników, TAF TSI.

Zakres funkcjonalności
Rejestry i mapy
Dynamiczny regulamin sieci z mapowym intefejsem. Rejestr infrastruktury. Rejestr serii i poszczególnych pojazdów trakcyjnych i ciągnionych. Rejestr firm i eksploatowanych bocznic kolejowych.
Planowanie i publikacja zamknięć torowych i ograniczeń
Oprogramowanie do wsparcia planowania i organizacji zamknięć torowych. Baza danych ograniczeń infrastruktury.
Publikowanie informacji Zarządcy Infrastruktury
Kompleksowy portal internetowy przeznaczony do publikowania informacji. Dynamicznie generowane informacje z aplikacji, integracja z innymi aplikacjami internetowymi Zarządcy.
Zamawianie i przydzielenie dostępu do infrastruktury
Kompleksowe wsparcie przydzielania zdolności przepustowej i tworzenie rozkładu jazdy. Komunikacja elektroniczna z przewoźnikami wg TAF TSI. Moduł www dla przewoźników nieposiadających własnego systemu. Tworzenie i publikacja tabelowych rozkładów jazdy w postaci drukowanej i elektronicznej, włącznie z transmisją danych.
Przewozy przesyłek nadzwyczajnych
Kompleksowe wsparcie procesu uzgadniania przewozu przesyłek nadzwyczajnych. Ewidencja przeszkód. Analiza skrajni.
Przygotowanie pociągu do jazdy
Przyjęcie informacji o analizach pociągów i przygotowaniu pociągu do odjazdu od przewoźników. Sprawdzanie uprawnień maszynistów, zestawienia kontrolne.
Operacyjne / dyspozytorskie zarządzanie
Kompleksowy system umożliwiający ciągłe planowanie tras. Śledzenie jazdy pociągu z możliwością zarządzania operacyjnego. Komunikacja elektroniczna z systemami przewoźników i sąsiednich zarządców, RNE TIS itp.
Informacje dot. jazdy pociągów
Graficzna prezentacja położeń pociągów dla pasażerów i dyspozytorów przewoźników bez własnego wsparcia informatycznego. Wyświetlanie informacji z systemów stacyjnych w aplikacji internetowej.
Wsparcie pracy dyżurnego ruchu
Prowadzenie elektronicznej dokumentacji włącznie z elektroniczną komunikacją z centralnymi systemami. Zarządzanie i tworzenie rozkazów dot. jazdy pociągów.
Organizacja pracy pracowników
Kompleksowe narzędzie do zarządzania obecnością w pracy. Ocena pracy personelu i przygotowanie danych do wynagrodzeń.
Kalkulacja opłat
Zautomatyzowany system do kalkulacji opłat za dostęp do infrastruktury, oparty o jednoznaczną identyfikację TAF TSI.
Hurtownia danych
Hurtownia danych integrująca dane operacyjne systemów Zarządcy Infrastruktury. Analiza danych wszelkich czynności dot. eksploatacji linii kolejowych, z wykorzystaniem graficznego interfejsu mapowego.