LinkedIn

Systemy zarządzania transportemZarządca infra. kolejowejLogistyka, spedycja,
transport
Transport osobowySystemy uniwersalne

Informacje o produkcie w języku angielskim

Kolejowe, autobusowe, lotnicze oraz miejskie rozkłady jazdy w formie elektronicznej
Wsparcie pracy dyspozytora

 

Pozostałe produkty z kategorii:

Informacje o produkcie w języku angielskim

System sprzedaży i rezerwacji biletów
System rezerwacyjny Kolei Czeskich
Ogólnokrajowy system informacji o rozkładach jazdy
Aplikacja internetowa do zarządzania cyklem życia kart
System peronowej informacji audiowizualnej
System do tworzenia rozkładów jazdy
Planowanie i monitorowanie pracy maszynistów i pojazdów trakcyjnych
Monitorowanie pracy załóg