Przygotowujemy

OLTIS Group również w 2019 roku będzie działać etycznie, w sposób zrównoważony, ze szczególnym naciskiem na zdrowy styl życia i dobre środowisko społeczne.

29.01.2019

Firmy z grupy OLTIS aktywnie uczestniczą w życiu społecznym w swoich miejscach pracy i pomagają w wielu dziedzinach. Od wielu lat jest wspierane stowarzyszenie Caritas Šternberk, Dom Dziecka Dagmar w Brnie, a w Polsce SOS Wioski Dziecięce, Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Sindbad” w Ustroniu.
Oprócz tego, podczas organizowanej przez Oltis Polska konferencji Systemy Kolejowe przebiega loteria fantowa, z której zysk jest przeznaczony na leczenie chorej na porażenie mózgowe Terezki Honek. Firmowe przedmioty reklamowe zamawiane są głównie w miejscach pracy chronionej. Oltis przekazuje również pieniądze małym klubom sportowym istniejącym w miejscach działalności spółek grupy.

OLTIS Group kładzie nacisk na minimalizację wpływu swojej działalności na środowisko. Nowoczesna siedziba w Ołomuńcu wyposażona jest w najnowsze technologie i zalicza się do budynków energooszczędnych. Do ogrzewania i chłodzenia budynku wykorzystuje technologie pomp ciepła w systemie powietrze-powietrze. Woda deszczowa z obiektu jest gromadzona w specjalnych zbiornikach i jest przeznaczona do spłukiwania toalet. Sprzątanie pomieszczeń odbywa się z zastosowaniem przyjaznych dla środowiska środków czyszczących. Pracownicy segregują śmieci i dążą do ich zminimalizowania, zwłaszcza jeśli chodzi o zużycie papieru. Zasady te są stosowane w poszczególnych oddziałach. Od ponad 10 lat przebiega ekologiczne uświadamianie pracowników firmy w magazynie firmy na temat ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowej diety.

W dniu 12 marca 2019 roku będziemy aktywnie uczestniczyć w targach KARIÉRA PLUS w Ostrawie.

12.03.2019

Na targach pracy KARIÉRA PLUS, organizowanych przez Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava w dniu 12 marca 2019 roku planujemy spotkać się z potencjalnymi kandydatami do pracy w naszej firmie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska, dowiecie się wszystkiego na temat zatrudnienia w OLTIS Group.

W targach weźmie udział ponad 100 firm i około 4000 odwiedzających. Firmy oferują studentom staże, programy szkoleniowe i współpracę przy pisaniu prac dyplomowych. Wystawcy otrzymają młodych i obiecujących pracowników z różnych branż. W targach wezmą udział absolwenci szkół wyższych z wszystkich uczelni regionu morawsko-śląskiego oraz pozostałe osoby, zainteresowane pracą.

http://www.karieraplus.cz

Konferencja SYSTEMY KOLEJOWE

23.-25.1.2019

W dniach 23-25 01 2019 w Hotelu Stok w Wiśle odbędzie się IX edycja polsko-czesko-słowackiej konferencji SYSTEMY KOLEJOWE, która jest znaczącym wydarzeniem w kalendarzu sektora logistycznego i kolejowego. Chodzi o spotkanie managerów, specjalistów, klientów z branży kolejowej i instytucji z Polski, Czech i Słowacji.

Program konferencji znajduje się tutaj http://systemy-kolejowe.railconference.com/

Serdecznie wszystkich zapraszamy.