LinkedIn

Tego roku, firma CID International poddała się ponownemu zrejestrowaniu do Programu Partnerskiego firmy Microsoft. Oznacza to przechodzenie od nowa całego programu certyfikującego. CID International wykonała to zadanie znakomicie i dlatego w dalszym ciągu może szczycić się tytułem Microsoft Gold Certified Partner oraz przynajmniej przez następne dwa lata czerpać korzyści związane z Programem Partnerskim Microsoft.

Do tego programu CID International włączył się dwa lata temu. Microsoft dał nam bardzo dużo korzyści, które ułatwiły naszą pracę. To istotna, bliska i praktyczna komunikacja z przedstawicielami Microsoft, dotycząca sprzedaży, marketingu oraz poziomu technicznego. Nie tylko mamy lepszy dostęp do technicznych rozwiązań związanych z produktami Microsoft, ale także możliwość konsultacji. Ze strony Microsoft nasza firma ma przydzielonego managera, co jest przywilejem zagwarantowanym tylko dwunastu, z punktu widzenia firmy Microsoft, najbardziej ważnym „rozwojowym” formom w Czechach.