Facebook Twotter LinkedIn

Tego roku, firma CID International poddała się ponownemu zrejestrowaniu do Programu Partnerskiego firmy Microsoft. Oznacza to przechodzenie od nowa całego programu certyfikującego. CID International wykonała to zadanie znakomicie i dlatego w dalszym ciągu może szczycić się tytułem Microsoft Gold Certified Partner oraz przynajmniej przez następne dwa lata czerpać korzyści związane z Programem Partnerskim Microsoft.

Do tego programu CID International włączył się dwa lata temu. Microsoft dał nam bardzo dużo korzyści, które ułatwiły naszą pracę. To istotna, bliska i praktyczna komunikacja z przedstawicielami Microsoft, dotycząca sprzedaży, marketingu oraz poziomu technicznego. Nie tylko mamy lepszy dostęp do technicznych rozwiązań związanych z produktami Microsoft, ale także możliwość konsultacji. Ze strony Microsoft nasza firma ma przydzielonego managera, co jest przywilejem zagwarantowanym tylko dwunastu, z punktu widzenia firmy Microsoft, najbardziej ważnym „rozwojowym” formom w Czechach.