LinkedIn

Dyrektor generalny ds. mobilności i transportu João Aguiar Machado mianował przedstawiciela OLTIS Group inż. Petra Kročę na członka Digital Transport and Logistics Forum (DTLF), które będzie pomagać Komisji Europejskiej w cyfryzacji transportu towarowego i logistyki.

Przedstawiciel OLTIS Group będzie członkiem Forum do 2018 roku.

Komisja utworzyła Forum na mocy Decyzji C(2015) 2259 z dnia 9 kwietnia 2015. Forum będzie zajmować się transportem towarowym i logistyką, z uwzględnieniem interakcji z systemami zarządzania i sterowania transportem. Forum będzie okazją dla koordynatorów krajowych, przedsiębiorstw, ekspertów i twórców prawa do omówienia szeregu zagadnień, związanych przede wszystkim z:

a) dziedzinami, w których rynek nie jest efektywny, a które powinny zostać uregulowane na poziomie europejskim,

b) rekomendacjami do podjęcia działań na poziomie UE, które będą mogły przyczynić się do rozwiązania określonych problemów,

c) sposobami budowania i rozwijania dotychczasowych projektów i sprawdzonych procedur, szerzenia wiedzy, a także wychodzenia poza dotychczasowe ramy prac technicznych, wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.