LinkedIn

23.04.2019

W dniach 9 i 23 kwietnia 2019 r. odbyły się w siedzibie naszej firmy w Ołomuńcu dni kontroli (audyt) projektów w ramach podprogramu INTER-EUREKA. Audyt projektu ma miejsce, jeśli całkowity czas trwania projektu przekracza 24 miesiące, przebiega mniej więcej w połowie trwania projektu.
Audyt dotyczył trzech projektów, których realizacja rozpoczęła się w 2017 roku:

• ERIC Mobile – Europejskie Centrum Informacji o przewozach towarowych kolejowych dla urządzeń mobilnych
• EPLOS – Europejski Portal Usług Logistycznych
• OPTILOAD – Optymalizacja załadunku towarów wielkogabarytowych i specjalnego wyposażenia dla otwartych wagonów towarowych.

W audycie udział wziął sprawozdawca projektu – członek OPO MŠMT, który był przewodniczącym komisji kontrolnej, członkowie grupy kontrolnej i oceniający, a także osoby realizujące projekt i ich współpracownicy.
Komitet audytu, na podstawie przedłożonego raportu okresowego oraz przy użyciu ocen osób oceniających, ocenił stan realizacji wszystkich projektów jako zadowalający. Ponadto oceniono kolejne etapy realizacji projektów i wykorzystanie planowanych środków finansowych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dokładne przygotowanie, zarówno organizacyjne, jak i administracyjne, w tym przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów pisemnych, które były omawiane podczas audytu.