LinkedIn

9 listopada 2010 r firma OLTIS Group odebrała w Warszawie nagrodę Lider Transportu Szynowego w kategorii Telematyka za system KONTI do obsługi terminali kontenerowych.

Lider Transportu Szynowego to konkurs wyłącznie dla firm branży kolejowej, tramwajowej i samorządów, który jest organizowany od 2007 roku przez redakcję czasopisma Transport i Komunikacja oraz związek pracodawców Forum Transportu Szynowego. Patronat nad konkursem sprawuje Urząd Transportu Kolejowego oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk.

KONTI jest systemem informatycznym, który wraz z produktami dla dystrybucji i magazynowania stanowi kompleksowe rozwiązanie dla centrum logistycznego. System KONTI ułatwia pracę na lądowym terminalu kontenerowym i obniża koszty manipulacji z kontenerami. Pokrywa wszystkie procesy zarówno w imporcie jak i eksporcie kontenerów. Wyposażony jest w mechanizmy optymalizacyjne usprawniające procesy wprowadzania kontenera na terminal, przesunięć, rozładunku, załadunku i przeładunku. W szerokim zakresie wykorzystuje urządzenia mobilne pracujące zarówno w trybie on-line jak i off-line. Ponadto posiada funkcjonalności automatyzujące szereg procesów w tym także kalkulację opłat dla klienta jak i kalkulację transportu. System umożliwia również elektroniczną wymianę danych z klientami, elektroniczną wymianę danych z przewoźnikami i elektroniczna wymianę danych z systemami ERP ewentualnie innymi systemami używanymi w firmie klienta.