LinkedIn

Przedstawiciele OLTIS Group wzięli udział w imprezie z cyklu „Lunch z Kurierem”, której tematem była „Modernizacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej na potrzeby amii”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, PKP PLK s.a., Akademii Obrony Narodowej czy Wojskowej Akademii Technicznej.

Poruszano takie zagadnienia, jak:
– inwestycje w utrzymanie kluczowej infrastruktury kolejowej związanej z wymogami obronności
– standardy prac modernizacyjnych
– bocznice wojskowe – modernizacje, możliwość ich wykorzystania komercyjnego

Główne wystąpienie miał pułkownik Sławomir Łazarek – dowódca głównego wojskowego urzędu ds. transportu i logistyki wojskowej oraz utrzymania wojskowej infrastruktury kolejowej, który z zachowaniem tajemnicy wojskowej opowiadał o wojskowych bocznicach kolejowych.

Wystąpienie przedstawiciela OLTIS Group Radima Kuděly poświęcone było problematyce transportów wojskowych w Czechach oraz prezentacji doświadczeń holdingu na polu wojskowym. Kuděla zwrócił uwagę na Szkicownik schematów, wykorzystywany podczas przewozów wojskowych oraz na systemy do monitorowania przesyłek wojskowych i specjalnych.

Spotkanie odbyło się 27 sierpnia 2014 w Warszawie. Wypowiedzi Radima Kuděly tłumaczył z języka czeskiego Piotr Manowiecki.

Lunch s Kurierem