LinkedIn

Podczas 12 edycji konferencji SYSTEMY KOLEJOWE | FORUM INTERMODALNE w Wiśle, w dniach 1-3 marca 2023 roku, dyskutowaliśmy o aktualnej sytuacji na krajowym i globalnym rynku transportu kolejowego i intermodalnego, analizowaliśmy najnowsze trendy w branży oraz zjawiska, które w najbliższym czasie mogą zmienić reguły gry.

Konferencja organizowana przez OLTIS Polska we współpracy z První Signální oraz współorganizatorami Fundacją ProKolej i IntermodalNews, na stałe wpisała się w kalendarz profesjonalnych spotkań specjalistów z dziedziny transportu kolejowego, przewozów i logistyki z Polski, Czech i Słowacji.

W trakcie konferencji miały miejsce sesje plenarne, w których skupiono się na zagadnieniach związanych z transportem intermodalnym w kontekście wyzwań rynków światowego i polskiego. Zaprezentowano i omówiono na debatach możliwości rozwoju przewozów intermodalnych oraz wyzwania przed nimi stojące. Prelegenci przedstawili przesłanki lepszego zintegrowania systemu transportowego oraz odnieśli się do kwestii tworzenia korzystnych warunków prawno-organizacyjnych i technicznych, prowadzących do poprawy jakości usług przewozowych, racjonalnego wykorzystania infrastruktury transportowej oraz zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Po oficjalnym otwarciu, konferencja rozpoczęła się od prezentacji „Centralny Port Komunikacyjny – wizja czy rzeczywistość „, którą wygłosił Pan Marcel Klinowski, CPK. Następnie odbyła się debata „Nowe kierunki połączeń transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej” moderowana przez Jakuba Majewskiego, Fundacja ProKolej z udziałem Prof. dr Mirosława Antonowicza – OSŻD, Sylwii Cieślak-Wilk – CUPT, Marcela Klinowskiego – CPK, Grzegorza Kurdziela – PKP PLK S.A., Dariusza Mierkiewicza – Port KOPER, Marcina Treli – UTK.

Spotkanie zostało następnie podzielone na części Systemy Kolejowe, Forum Intermodalne, podczas których omówiono wyzwania inwestycyjne stojące przed transportem kolejowym i intermodalnym. Tematyka wystąpień obejmowała perspektywy i narzędzia rozwoju transportu intermodalnego jako elementu zielonej transformacji gospodarki.

Kolejny dzień w bloku kolejowym dotyczył transportu kolejowego związanego z prawnymi i technologicznymi aspektami rynku. W tej części konferencja skupiła się na innowacjach i inwestycjach w transporcie kolejowym oraz na bezpieczeństwie i odporności systemów kolejowych. W bloku intermodalnym omówiono porty morskie jako kluczowe ogniwa intermodalnych łańcuchów logistycznych. Podczas debat w części intermodalnej szeroko omawiano geopolityczne i rynkowe uwarunkowania łańcuchów dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń związanych z trwającym rok konfliktem między Rosją a Ukrainą. Konferencja zakończyła się dyskusją „Czas na nowych klientów w Europie Środkowo-Wschodniej – potencjał rozbudowy transportu kolejowego i intermodalnego” moderowaną przez Pana Marka Tarczyńskiego – PISiL z udziałem zaproszonych gości: Andrzeja Białonia – IK, Macieja Gładygi – IGTL, Martin Hubeňák – Port Antwerpia – Brugia, František Komora ILiS Republiki Słowackiej, Pawła Pucka – DB Cargo, Tomáš Andrýs – České dráhy, a.s.

Jak co roku część środków pozyskanych z opłat konferencyjnych została przekazana na rzecz SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce, Rodzinny Dom Pobytu Przejściowego „Sindbad”,  w Ustroniu. Natomiast pieniądze z loterii zostały w całości przekazane na rehabilitację Helenki z bardzo rzadką chorobą genetyczną- zespół DDX3X. Z czego jesteśmy bardzo dumni i bardzo wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Dzięki Wam mamy motywację do przygotowania kolejnej edycji ♥.

Po więcej informacji serdecznie zapraszamy na stronę internetową naszej konferencji

Bardzo dziękujemy, że byliście z nami! Już teraz zapraszamy na kolejną edycję.

Zespół organizacyjny.