LinkedIn

Na początku kwietnia przedstawiciele OLTIS Group wzięli udział w 5. międzynarodowej konferencji poświęconej transportowi kolejowemu (5. Međunarodno  savjetovanje  o željeznici), odbywającej się w Opatji na północy kraju. Organizatorem imprezy była Chorwacka Izba Inżynierów Kolejowych HDŽI.

Kluczowym tematem był rozwój sieci kolejowych w regionie byłej Jugosławii i w X korytarzu paneuropejskim.  Uczestnicy wysłuchali wielu interesujących referatów przewoźników kolejowych z regionu, zarządców infrastruktury oraz firm – dostawców.  W imieniu OLTIS Group wystąpił David Krásenský z referatem na temat „Międzynarodowe normy TSI TAF, ich cele i wdrażanie w Czechach i na Słowacji”.

Oprócz zdobytych informacji i kontaktów z rynku kolejowego na obszarze byłej Jugosławii, konferencja przyczyniła się do wzrostu znajomości marki OLTIS Group oraz potwierdzenia kwalifikacji specjalistycznych pracowników firmy.  Wszystkie te kierunki otwierają dla grupy interesujący potencjał projektów, klientów i dochodów na wyżej wspomnianym obszarze.