LinkedIn

Szanowni partnerzy biznesowi,

niniejszym informujemy, że ze skutkiem od dnia 16 marca 2024 r. ulegnie zmianie siedziba spółki OLTIS Slovakia s.r.o. Od powyższej daty nową oficjalną siedzibą, adresem korespondencyjnym i adresem dostawy OLTIS Slovakia s.r.o. jest Tomášikova 31, 821 01 Bratysława. Pozostałe dane spółki (REGON, NIP, dane bankowe, dane kontaktowe pracowników itp.) pozostają niezmienione.

Zmiana siedziby spółki nie ma wpływu na prawa i obowiązki OLTIS Slovakia wobec partnerów biznesowych ani na ich prawa i obowiązki wobec OLTIS Slovakia. Obecnie zawarte umowy nie ulegają zmianie. Zmiana siedziby spółki nie jest powodem do zawierania dodatków do obowiązujących umów. Wszelka nowa korespondencja biznesowa, zamówienia, faktury, umowy i inne transakcje z OLTIS Slovakia muszą być prowadzone pod adresem nowej siedziby od dnia 16 marca 2024 r.

W związku z tym od dnia 16 marca 2024 r. w komunikacji z OLTIS Slovakia prosimy o korzystanie wyłącznie z nowego adresu siedziby spółki, a mianowicie Tomášikova 31, 821 01 Bratyslawa.