LinkedIn

Centralny system dyspozytorski ISOŘ obchodzi właśnie okrągłą, dwudziestą rocznicę powstania.    Spróbujmy pokrótce podsumować historię tego „okrętu flagowego” firmy OLTIS Group.

Prace nad systemem zarządzania operacyjnego, do zastosowania na poziomie regionalnym, zostały rozpoczęte w 1986 roku, ich pierwszy etap zakończył się 2 lata później, kiedy przedstawiono wstępny projekt systemu ISOŘ – Informatyczny system zarządzania dyspozytorskiego.  W roku 1992 rozpoczęto, trwającą kilka miesięcy, eksploatację testową systemu ISOŘ w placówce dyspozytorskiej Ostrawa.  Już w czerwcu 1992 rozpoczęto pełną eksploatację. Kolejne lata mijały pod znakiem wdrażania systemu ISOŘ w innych placówkach Kolei Czeskich, proces ten doprowadził do tego, że od 1997 roku można określić ISOŘ mianem centralnego systemu dyspozytorskiego.   Z biegiem czasu skrót ISOŘ zaczął oznaczać całą rodzinę systemów informatycznych do zarządzania ruchem kolejowym, a dotychczasowy ISOŘ (część „dyspozytor”) otrzymał nazwę ISOŘ ŘVD – Prowadzenie ruchu kolejowego.

Dziś, w związku ze zmieniającymi się realiami na kolei, system ISOŘ ŘVD został w znacznym stopniu zmodyfikowany, najbardziej w swojej historii:  o ile na początku był jednolitym system dla jednolitej firmy kolejowej, to dziś zostały w nim rozdzielone moduły dla zarządcy infrastruktury (przede wszystkim planowanie zmian i zarządzanie zamknięciami torowymi) i przewoźnika towarowego (planowanie przewozów, zarządzanie pojazdami trakcyjnymi i załogami). Zmodyfikowany system w nowym dziesięcioleciu swojego istnienia otrzymał nazwę DISC OR (Dyspozytorski system do zarządzania operacyjnego).

Od roku 2005 firma OLTIS Group prowadzi outsourcing wszystkich kluczowych systemów informatycznych dla zarządcy infrastruktury.   Miliony danych dziennie, eksploatacja kluczowych systemów na wydajnym sprzęcie, z zastosowaniem rozwiązań rezerwowych, odpornych na awarie, zapewnia użytkownikom bezawaryjność systemu na poziomie ponad 99%.    Istotną korzyścią rozwiązania jest połączenie wszystkich czynności decyzyjnych i eksploatacyjnych w jednym miejscu, co dla organizacji używającej program oznacza znaczne podwyższenie jakości pracy.

Życzymy systemowi ISOŘ wielu „kilometrów bez wypadków” – wielu lat, podczas których dyspozytorzy kolejowi będą mogli w każdej chwili zaufać systemowi, który jest ich najwierniejszym pomocnikiem i doradcą.