LinkedIn

Firma OLTIS Hungaria zorganizowała dzień informacyjny SHIFT²RAIL. Wydarzenie odbyło się 25 listopada w Budapeszcie przy wsparciu OLTIS Group, węgierskiego Narodowego Biura Innowacji (NIH) i Budapesztańskiego Uniwersytetu Technologii i Ekonomii.

SHIFT²RAIL jest pierwszą europejską wspólną inicjatywą technologiczną mającą na celu badania i innowacje oraz stworzenie rynkowo zorientowanych rozwiązań w wyniku przyspieszenia wdrożenia nowych i zaawansowanych technologii w transporcie kolejowym. SHIFT²RAIL będzie wspierać konkurencyjność europejskiego przemysłu kolejowego i zaspokajać zmieniające się potrzeby branży transportowej w UE. Dzięki pracom badawczo-rozwojowym, które są wykonywane w ramach inicjatywy Horizon 2020, zostaną utworzone konieczne technologie, umożliwiające dokończenie prac nad wspólną europejską przestrzenią kolejową (SERA).

W akcji wzięło udział ponad 30 uczestników wywodzących się z węgierskich firm przemysłu kolejowego, transportowych instytucji naukowych czy przewoźników kolejowych, którzy chcieli się dowiedzieć o nowym europejskim programie badań kolejowych i innowacji, a przede wszystkim o możliwościach dołączenia do SHIFT²RAIL.

Przedstawiciel NIH Vilmos Németh zapoznał słuchaczy ze wsparciem, które organizacja może udzielić firmom w zakresie badań kolejowych i innowacji w ramach programu Horizon 2020. Uczestnicy poznali podstawowe fakty o wspólnym przedsięwzięciu SHIFT²RAIL, o jego znaczeniu i korzyściach nie tylko dla sektora kolejowego. Zapoznali się z aspektami technicznymi Shift2Rail, master planem i programami innowacyjnymi, możliwościami zostania uczestnikiem Shift2Rail oraz z terminami wydarzeń, które będą się odbywały w najbliższym czasie.  Informacje te przekazał obecnym dyrektor ds. rozwoju i innowacji OLTIS Group Petr Kroča i koordynatorka projektu Alena Loudová. W fazie przygotowawczej Shift2Rail wzięła udział wyłącznie jedna węgierska organizacja – Budapesztański Uniwersytet Technologii i Ekonomii.  Szef działu węgierskiego Daniel Rohács zachęcał do udziału inne węgierskie firmy i organizacje oraz podzielił się swoimi doświadczeniami z fazy przygotowawczej. Kilka zachęcających słów wygłosił również Gergely Gecs z ministerstwa rozwoju narodowego.

Impreza spotkała się dość dużym zainteresowaniem. Wierzymy, że pomogła firmom węgierskim zwiększyć świadomość o możliwościach finansowania badań kolejowych, a w przyszłości będzie dla nich przydatna podczas aktywnego uczestnictwa w SHIFT²RAIL

Niniejszym chcemy podziękować wszystkim partnerom za wsparcie podczas przygotowań i realizacji dnia informacyjnego!

S2R_HU_2014_03   S2R_HU_2014_02

S2R_HU_2014_08   S2R_HU_2014_04

S2R_HU_2014_14   S2R_HU_2014_12

S2R_HU_2014_15   S2R_HU_2014_19