LinkedIn

W celu analitycznego przetwarzania dużej ilości danych, została utworzona nowa aplikacja – hurtownia danych w NEWSPED. Hurtownia danych funkcjonuje w taki sposób, żeby jak najmniej obciążać system, np. w nocy przygotowuje na podstawie aktualnych danych NEWSPEDa materiały do ich dalszego wyświetlania. Takie wcześniej przygotowane dokumenty umożliwiają wyświetlanie informacji w widokach hurtowni danych w ciągu sekund, również wtedy, kiedy dotyczą olbrzymich ilości danych. Wyświetlane informacje są obowiązujące na chwilę opracowania. Hurtownia danych jest więc odpowiednim narzędziem do wykonywania menedżerskich analiz dużych ilości danych, np. wolumenów przewozów, cen dostawczych i odbiorczych czy rentowności przewozów w okresach minionych.
SamSamo wyświetlanie informacji z widoku użytkownika jest podobne, jak w tabelkach przestawnych. Użytkownik ma możliwość wyświetlania danych wartości (faktów) odnoszących się do grup (wymiarów). Fakty mogą mieć jakiekolwiek wartości, np. przewożone ilości towaru, liczby środków transportu, koszty itd. Pod pojęciem wymiarów rozumiemy grupy, do których fakty te przynależą, np. transakcja, przesyłka, faktura itd. Od użytkownika następnie zależy, jakie fakty i wg jakich wymiarów zechce wyświetlić te fakty.
Obecnie hurtownia danych zawiera trzy podstawowe widoki ilościowe – ilości przewożonego towaru przez środki transportu; finansowy – ceny dostawcze i odbiorcze w walucie oryginalnej i przeliczone na jedną wybraną walutę; dochodowość – ilości przewożonego towaru przez środki transportu i przeliczone ceny dostawcze i odbiorcze odnoszące się do poszczególnych przesyłek.