LinkedIn

InnoRail, węgierskie targi i konferencja kolejowa w Budapeszcie, odbyły się ponownie w listopadzie tego roku. Jak przy poprzednich okazjach, również i tym razem wzięła w nim udział firma OLTIS Group.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19 InnoRail przyniósł w tym roku szereg wyzwań dla organizatorów. Mimo to uczestniczyliśmy w wydarzeniu ze świetną atmosferą i mnóstwem przydatnych i ciekawych prelekcji.

Tematyka wykładów konferencyjnych była zbieżna z tematyką poprzednich wydarzeń, wykłady zostały podzielone na kilka sekcji. Poruszono następujące tematy: zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego, nowe technologie informacji kolejowej czy zwiększenie wykorzystania europejskiej infrastruktury kolejowej.

Oprócz prelekcji konferencyjnych duży nacisk położono na prezentację wystawców – dostawców sektora kolejowego, dzięki czemu goście mogli zwiedzać stoiska przygotowane na wysokim poziomie.

OLTIS Group uczestniczył z własnym stoiskiem, na którym odbył się szereg spotkań, a które odwiedził m.in. węgierski sekretarz stanu ds. polityki transportowej dr. László Mosóczi.