LinkedIn

12.01.2019

W dniach 23-25.01.2019 roku, w hotelu „STOK” w Wiśle koło Bielska-Białej odbyła się IX edycja konferencji „SYSTEMY KOLEJOWE” BEZPIECZEŃSTWO, IT, PRAWO transport-spedycja-logistyka-infrastruktura organizowana przez Oltis Polska i Prvni Signalni.
W konferencji wzięło udział prawie 200 uczestników z firm związanych z branżą kolejową i logistyczną, pracowników nauki, instytucji państwowych.

Tematyka obejmowała problematykę bezpieczeństwa w zakresie sprzętu i infrastruktury, ludzi, gromadzonych danych a także towaru. Przedstawione zostały aktualne dyrektywy unijne, problemy i zagrożenia dla przewoźników, zarządców infrastruktury, właścicieli bocznic.
Jak w poprzednich latach i tym razem podczas konferencji miało miejsce spotkanie trzech Zarządców Infrastruktury, z Polski, Czech i Słowacji, na którym omówiono kierunki dalszej współpracy.
Po raz pierwszy w ramach konferencji odbyło się Forum Intermodalne. O tym, jak zwiększa się zainteresowanie transportem intermodalnym w kontekście kolei opowiedział Krzysztof Plewa z Urzędu Transportu Kolejowego. Bardzo ciekawe wnioski pojawiły się też w wystąpieniu Kajetana Jagłowskiego, Sea and Air Freight Forwarding Directora w PEKAES: „Polska intermodalnym centrum Europy. Kraj tranzytowy czy HUB?”. Dobre praktyki i efektywne zarządzanie zrównoważonym transportem na podstawie funkcjonowania portu Hamburg zaprezentował Maciej Brzozowski.

Całą konferencję zakończyła debata z udziałem przedstawicieli PKP PLK SA, Metrans, SZDC, DVI, PEKAES, CUPT prowadzona przez Tomasza Krawczyka.

Jak co roku część środków uzyskanych z opłaty konferencyjnej została przekazana na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce – „Sindbad”, Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu oraz na rehabilitację Terezki Honkovej, dziewczynki cierpiącej na porażenie mózgowe.

Kolejna edycja konferencji odbędzie się w lutym 2020.

Szczegółowe informacje: http://systemy-kolejowe.railconference.com