LinkedIn

Już któryś raz z rzędu eksperci z firm należących do holdingu OLTIS Group wzięli udział w międzynarodowym naukowo-technicznym sympozjum EURO-ŽEL 2009, organizowanym jak zawsze przez Uniwersytet Żyliński w Żylinie (dawna VŠDS). Akcja jest znakomitą okazją do spotkania ekspertów ze świata nauki i biznesu oraz do wymiany doświadczeń między tymi środowiskami. W tym roku konferencja odbywała się w dniach 3. – 4. czerwca.

Do programu sympozjum przygotowaliśmy sześć profesjonalnie opracowanych wystąpień, w których informowaliśmy o nowinkach informatycznych rozwiązań holdingu OLTIS Group. Z powodu charakteru akcji nie braliśmy tych wystąpień jako komercyjnych prezentacji naszych produktów, ale jako przedstawienie praktycznych i innowacyjnych rozwiązań problemów kolei przy pomocy IT. Nośnym tematem były zwłaszcza normy TAF TSI i ich implementacja w produktach ISOŘ KADR, EVAL, EMAN. Bardzo owocne było też spotkanie z zagranicznymi uczestnikami (zwłaszcza z Austrii i Węgier) i wymiana doświadczeń.

Uczestnictwo w konferencji pokazało, że OLTIS Group utrzymuje od lat wysoką pozycję, będąc wciąż na czele firm zajmujących się rozwojem systemów informatycznych dla kolei.