LinkedIn

W dniach 26. – 27. maja 2009 zorganizowaliśmy konferencję w  Blansku, w związku z projektem MD616 (oznaczenie oficjalne: CG743-109-130), „Stworzenie standardów połączeń między systemami zarządcy infrastruktury a użytkownikami drogi kolejowej”. Nad tym projektem pracuje firma OLTIS Group przy współpracy z ČD-Telematyką od 2007 roku, a jego celem jest ujednolicenie platformy komunikacyjnej systemów informatycznych zarządcy kolei, dostosowanie do otwarcia dla dostępu przewoźników i podmiotów trzecich oraz przygotowanie do implementacji norm europejskich TAF TSI.

A jak przebiegała sama konferencja? Spotkało się na niej około 40 uczestników – przedstawicieli wykonawców z holdingu OLTIS Group i i ČD Telematyka, przedstawicieli użytkowników z firm ČD, SŽDC, oraz wielu uczestników ze Słowacji, przede wszystkim ze spółki – córki Oltis Slovakia oraz ze słowackich organizacji kolejowych. Oglądane prezentacje i następujące po nich nieformalne dyskusje były żywym dowodem na to, że udało się stworzyć dialog pomiędzy wykonawcami a użytkownikami, którzy razem wyznaczają trendy rozwoju systemów informatycznych dla kolei i którzy mają wiele do powiedzenia na ten temat.