LinkedIn

Dnia 20 stycznia 2016 firma OOLTIS Group gościła w Pradze partnerów projektu badawczego CAPACITY4RAIL. Celem jednodniowego spotkania było omówienie zadań i celów pod-projektu SP4, dotyczącego zaawansowanego monitorowania infrastruktury kolejowej.

Spotkanie, w którym udział wzięli współwykonawcy z 6 państw europejskich, odbyło się w sali konferencyjnej czeskiego zarządcy infrastruktury SŽDC. Obecni byli partnerzy z następujących organizacji: Deutsche Bahn, Trafikverket, ACCIONA Infraestructuras, Infraestruturas de Portugal, CEMOSA, Adevice Solutions, University of Birmingham, Uppsala Universitet, Universidade do Porto i OLTIS Group. Kolejni dwaj partnerzy wzięli udział w obradach za pomocą wideokonferencji: ANSALDO STS oraz Chalmers University of Technology Foundation.

CAPACITY4RAIL to projekt ostatniego 6. wyzwania w 7. Ramowym Programie Badawczym UE. Budżet projektu wynosi 20 milionów euro. W przedsięwzięciu bierze udział 46 partnerów z 13 państw Europy oraz Turcja. W konsorcjum dobrze wyważono głos sektora kolejowego (takich partnerów, jak UIC, UNIFE, SNCF, Trafikverket, DB, Network Rail) oraz instytucji badawczych i uniwersytetów. Głównym celem projektu jest zaproponowanie sposobów zwiększenia przepustowości, dostępności i wydajności systemu kolejowego za pomocą wielkich zmian skokowych.

CAPACITY4RAIL stara się przygotować drogę do nowoczesnego systemu kolejowego, przynoszącą spójne, innowacyjne i trwałe rozwiązania dla:

  • Track Design: transwersalne podejście do rozwiązań infrastrukturalnych w konwencjonalnym ruchu mieszanym z bardzo wysoką prędkością, integrowane monitorowanie i zasilanie, mniejsze wymagania utrzymaniowe oraz wysoce niezawodne rozjazdy i skrzyżowania.
  • Transportu towarowego: dłuższe pociągi, niższe obciążenie, sprzęgi automatyczne, ulepszone hamulce, nowoczesny, zautomatyzowany, inteligentny i w pełni zintegrowany system dla efektywnego, niezawodnego i dochodowego transportu towarowego.
  • Ruch i przepustowość: wyliczanie przepustowości dla transportu towarowego i osobowego, modele i symulatory dla planistów: przepustowość, potok przewozowy, odporność na awarie, zdolność wyjścia z nieprawidłowości, komputerowe przetwarzanie informacji w realnym czasie dla klientów i przewoźników w dowolnym momencie.
  • Zaawansowany monitoring: integracja zaawansowanych technologii do monitorowania w projektowaniu i procesie budowalnym infrastruktury w celu łatwego monitoringu (automonitoringu) z niskimi kosztami i niskim wpływem na kontrolę.

Projekt CAPACITY4RAIL poświęcony jest analizie systemowej i systemowemu podejściu do problematyki kolei i jej potrzeb z perspektywą do roku 202030–2050. Jest jednym z najważniejszych parametrów wyjściowych SHIFT2RAIL. Projekt C4R podzielono na 5 podprojektów.

Podprojekt SP4 dotyczy zaawansowanego monitoringu. Celem SP4 będzie opracowanie nowych koncepcji kolejowego strukturalnego i eksploatacyjnego monitorowania, umożliwiających poprawę dostępności linii w powiązaniu z zautomatyzowanym utrzymaniem i przewidywaniem strukturalnego cyklu życia zastosowanych komponentów w celu szybkiej kontroli linii i rekonstrukcji po katastrofach przyrodniczych i wsparcia w operacyjnym monitorowaniu oraz zarządzaniu położeniem i kolejnością pociągów.

 

CAPACITY4RAIL - z jednání

CAPACITY4RAIL - z jednání

Z řídícího střediska vlaků Restaurace Výtopna na Václavském náměstí