LinkedIn

22-24 czerwca odbyło się w Amsterdamie 25. Walne Zgromadzenie UNIFE – Europejskiego Zrzeszenia Przemysłu Kolejowego.  Do organizacji przyjęto 11 nowych firm.

OLTIS Group, będącego członkiem UNIFE od 2009 roku, reprezentowali Miroslav Fukan, Petr Kroča i Jiří Čáp, którzy wzięli udział nie tylko w posiedzeniu plenarnym, ale również w pracach komisji roboczych i wykonawczych.  Miroslav Fukan zasiadał w komisji prezydialnej (Presiding Board) oraz w komisji ds. małych i średnich przedsiębiorstw (SME Committee). Petr Kroča reprezentował OLTIS Group w platformie cyfryzacji (Digitalisation Platform) i komisji ds. komunikacji (Communications Committee) a Jiří Čáp w komisji transportu towarowego (Freight Committee), gdzie przebiegały prace nad dokumentem ERIFA, który ma służyć jako materiał dla Komisji Europejskiej określający scenariusze rozwoju towarowego transportu kolejowego.

Dyrektor wykonawczy OLTIS Group Miroslav Fukan podczas dnia plenarnego wypowiadał się w ramach dyskusji panelowej na temat konkurencyjności przemysłu kolejowego UE i jego czołowej pozycji na rynku (zamówienia publiczne, handel, badania i rozwój).  W tej części wystąpili również:

  • Martina Werner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, członkini komisji ds. przemysłu w Parlamencie Europejskim, sprawozdawca Uchwały parlamentu o konkurencyjności europejskiego przemysłu kolejowego,
  • Gwenole Cozigou, dyrektor ds. transformacji przemysłu i łańcuchów wysokiej wartości, DG-GROW, Komisja Europejska,
  • Carlo Borghini, dyrektor wykonawczy Shift2Rail JU,
  • Laurent Troger, prezydent Bombardier Transportation, przewodniczący UNIFE
  • i jako moderator Chris Jackson, redaktor naczelny Railway Gazette.

Innymi tematami dyskusji były inwestycje kolejowe UE (fundusze UE, CEF, Plan Junkera, PPP), kolej a polityka transportowa UE (wdrożenie IV pakietu kolejowego,  standaryzacja, ERTMS). Podczas całego wydarzenia nasi przedstawiciele prowadzili rozmowy dotyczące projektów międzynarodowych powiązanych z Shift2Rail i innymi polami działań OLTIS Group.

 

 

13_UNIFE-GA-2016