LinkedIn

23.10.2014 r. odbyła się 5. edycja międzynarodowej konferencji, organizowanej przez wydział transportu Uniwersytetu w Pardubicach oraz Koleje Czeskie, przy wsparciu ze strony województwa pilzneńskiego. Temat konferencji brzmiał „Pojazdy kolejowe jako czynnik konkurencyjności kolejowego transportu osobowego”. OLTIS Group był tradycyjnie patronem konferencji.

Konferencja nawiązywała do poprzednich edycji, które odbywały się w Jindrzichowie Hradcu, Mikulowie i w Jesenikach. Przedstawiciele uniwersytetów, ministerstwa transportu Republiki Czeskiej, Kolei Czeskich, czeskiego zarządy infrastruktury SŽDC, zleceniodawców przewozów, a także producentów pojazdów wygłosili 14  interesujących referatów.

N14_1790   N14_1791