LinkedIn

 

8 lipca państwa członkowskie UE oficjalnie zatwierdziły projekty transportowe opiewające na 6,7 miliardów euro finansowane w ramach instrumentu Łącząc Europę (CEF). Beneficjenci z państw członkowskich, upoważnionych do pobierania środków z Funduszu Spójności, otrzymają wsparcie wynoszące nawet 85% wartości swoich projektów.

Spośród 427 propozycji wybrano 195 projektów, które przyczynią się do cyfryzacji i dekarbonizacji transportu. Wśród nich znalazł się również projekt firmy OLTIS Group „Wdrożenie TAF TSI u prywatnych przewoźników kolejowych“ o wartości 1,1 miliona euro, w ramach którego w latach 2017-2019 nastąpi implementacja u dziesięciu kolejowych przewoźników towarowych w Czechach i na Słowacji.

Celem projektu jest rozwój i wdrożenie w systemach informatycznych standardów wymiany danych zgodnie z rozporządzeniem o technicznej specyfikacji interoperacyjności (TAF TSI), wykorzystywanych przez przewoźników kolejowych do planowania i realizacji swojej działalności przewozowej. TAF TSI wymaga, żeby dotychczasowe funkcje zostały rozszerzone o komunikację z zarządcami infrastruktury, przewoźnikami współpracującymi i posiadaczami wagonów.

Projekt będzie dużym wsparciem dla przewoźników prywatnych, którzy dotychczas nie używali kompleksowych systemów, a którzy muszą teraz spełniać wymogi wynikające z kompleksowości wymaganych funkcji. Umożliwi mniejszym przewoźnikom prywatnym wdrożenie i osiąganie pełnej interoperacyjności za pomocą mniej kosztownego, ale równie kompleksowego systemu, w porównaniu do rozwiązań używanych przez dużych przewoźników narodowych.