LinkedIn

Przewozy kolejowe z polskiej, czeskiej i słowackiej perspektywy oraz Forum Intermodalne – stan obecny i przyszłość transportu łączącego przewozy kolejowe, morskie i samochodowe. Spojrzenie na transport z punktu widzenia terminali przeładunkowych morskich i śródlądowych oraz rozwiązania techniczne, informatyczne i zarządcze dla skomplikowanych łańcuchów dostaw, łączących niemal wszystkie rodzaje transportu. Wokół tych zagadnień skupiła się tegoroczna – już jedenasta – edycja konferencji „Systemy kolejowe / Forum Intermodalne”, która odbyła się w Wiśle od 2 do 4 marca.

Wydarzenie to jest na stałe wpisane do kalendarza spotkań branży TSL i specjalistów z zakresu kolei, logistyki Polski, Czech i Słowacji a jego organizatorami są firma Oltis Polska, Prvni Signalni oraz współorganizatorzy Fundacja ProKolej i IntermodalNews.

Pierwszego dnia, po oficjalnych powitaniach, część plenarna konferencji rozpoczęła się od prezentacji raportu „Kolej dla klimatu – klimat dla kolei”, wygłoszonej przez dr. Jakuba Majewskiego, prezesa Fundacji ProKolej. Następnie odbyła się debata „Transport w epoce Green Deal – szanse i zagrożenia”, którą moderował pan Marek Tarczyński, prezes Polskiej Izby Transportu i Logistyki.
Następnie obrady podzieliły się na część kolejową (XI Konferencja Systemy Kolejowe), podczas której omówiono wyzwania infrastrukturalne, stojące przed kolejnictwem oraz intermodalną (II Forum Intermodalne), w trakcie której skupiono się na krajowych i unijnych instrumentach i problemach transportu intermodalnego.
Następnego dnia w bloku kolejowym omówiono zagadnienia związane z finansowaniem
i konkurencyjnością kolei, a w bloku intermodalnym – portami morskimi, jako kluczowymi ogniwami intermodalnych łańcuchów logistycznych. W kolejnej rundzie części kolejowej skupiono się na praktycznych aspektach innowacji i inwestycji w kolejnictwie oraz bezpieczeństwie i odporności systemów kolejowych. Natomiast w części intermodalnej, podczas debat, szeroko omówiono geopolityczne
i rynkowe uwarunkowania łańcuchów dostaw, co nabrało szczególnie aktualnego znaczenia, gdyż konferencja odbywała się na początku agresji Rosji na Ukrainę. W kolejnej dyskusji przybliżono tematykę innowacyjności i cyfryzacji w kontekście konkurencyjności zrównoważonych przewozów towarowych.
Konferencja zakończyła się debatą podsumowującą pod tytułem: „Pakiet Mobilności, ograniczenia środowiskowe, geopolityka – wyzwania dla branży TSL”.

Jak co roku część środków uzyskanych z opłaty konferencyjnej została przekazana na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce – „Sindbad”, Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu oraz na wsparcie dzieci przybywających z Ukrainy. Pieniądze zostały również przekazane na rehabilitację Terezki, dziewczynki cierpiącej na porażenie mózgowe oraz Helenki z bardzo rzadką chorobą genetyczną DDX3X syndrom.

Dziękujemy, że byliście z nami i już teraz serdecznie zapraszamy na kolejną już 12 edycję konferencji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony konferencyjnej po więcej informacji.

Organizatorzy konferencji SK|FI 22.