LinkedIn

Drodzy Partnerzy biznesowi, Przyjaciele,

informuję, że od 1 kwietnia 2021 r. nastąpi istotna zmiana na stanowisku dyrektora OLTIS Slovakia.

Obecny dyrektor, p. Inż. Józef Fejfár, kończy pracę na tym stanowisku. W związku z tym pragniemy mu  serdecznie podziękować za wieloletnią pracę w funkcji dyrektora OLTIS Slovakia i życzymy mu wielu kolejnych, pełnych zdrowia i satysfakcji, aktywnych lat. Nie żegnamy się z nim całkiem, bo przy niektórych projektach będziemy z Panem Inż. Fejfárem nadal współpracować.

Od tego dnia nowym dyrektorem OLTIS Slovakia będzie Dr. Inż. Peter Šulko, doświadczony menadżer i ekspert, który przechodzi do nas z ŽSR. Jego życiorys zawodowy pokazuje nam zapalonego kolejarza, który od czasu ukończenia VŠDS w Żylinie kontynuował pracę w ŽSR, przechodząc kolejno od zawodów eksploatacyjnych, handlowych aż po kierownicze. Przychodzi do nas ze stanowiska dyrektora działu transportu DG ŽSR. Możemy więc oczekiwać eksperta, który zna kolejnictwo we wszystkich jego aspektach.

Wierzymy, że praca z nami będzie dla niego ciekawym wyzwaniem i życzymy mu oraz OLTIS Slovakia wielu sukcesów pod jego kierownictwem! 

Štefan Mestický
Dyrektor Generalny
Grupa OLTIS