LinkedIn

Dzięki członkostwu w międzynarodowej organizacji OPTA (Open Telematics Alliance), firma OLTIS Group została zaproszona do uczestnictwa w 4. Międzynarodowej Kolejowej Konferencji Telematycznej 2010 (4th International Railway Telematics Conference 2010), która odbyła się pod koniec marca w Berlinie.

W tym roku firmę OLTIS Group reprezentował David Krásenský, który przedstawił rozwiązania systemu informatycznego ÚDIV i systemu inteligentnego monitorowania towarowych wagonów kolejowych SIMON.

Referat wpisał się w temat tegorocznej konferencji -rozwiązań aplikacji telematycznych do zwiększania efektywności i obniżania kosztów towarowego transportu kolejowego. Pozostałe wystąpienia i nieformalne dyskusje skupiały się na kwestiach dotyczących wdrażania TAF TSI, rozwiązań ekonomicznych dla transportu towarowego, rozwiązań technicznych dla taboru kolejowego oraz drogi przewozowej.