LinkedIn

Uniwersytet Pardubice, Wydział Transportu Jana Pernera w dniach 11.-12. lutego 2010 roku organizował 5. Międzynarodową Konferencję Naukową na temat „Teoria i praktyka w transporcie”, na której rozmowy były prowadzone w języku angielskim (5th International Scientific Conference – Theoretical and Practical Issues in Transport).

Tematyka konferencji była bardzo szeroka, od transportu drogowego po transport lotniczy, od modelowania popytu po transportowe i techniczne zarządzanie infrastrukturą.

Firmę OLTIS Group reprezentował Ing Mgr. David Krásenský, który zaprezentował system informatyczny ÚDIV jako narzędzie do efektywnego wspierania zarządzania flotą przewoźników ładunkowych. Oprócz profesionalnych wystąpień przyczyniliśmy się również jako sponsorzy do pomyślengo przebiegu konferencji. Kolejna konferencja zaplanowana jest na 2013 rok.