LinkedIn

W lutym 2010 roku firma OLTIS Group została członkiem Związku Europejskiego Przemysłu Kolejowego UNIFE.

UNIFE powstała w 1991 roku i jej celem jest aktywne rozwijanie środowiska, w którym jej członkowie mogą oferować konkurencyjne systemy dla transportu kolejowego. Skupia on czołowych europejskich dostawców kolejowych działających w sektorze projektowania, produkcji, utrzymania i modernizacji taboru oraz urządzeń infrastruktury kolejowej. Obecnie UNIFE reprezentuje interesy firm reprezentowanych przez narodowe stowarzyszenia będące członkami UNIFE.

Siedziba UNIFE znajduje się w Brukseli i jest w niej zatrudnionych 23 pracowników. UNIFE utrzymuje bliskie kontakty z europejskimi i światowymi instytucjami. Jest znaczącym partnerem przy konsultacji problemów dotyczących rozwoju transportu. Sekretariat koordynuje pracę ponad 500 ekspertów stowarzyszonych w poszczególnych komitetach i zespołach ekspertów zajmujących się takimi tematami jak:

  • public relations
  • badania europejskie
  • standaryzacja i harmonizacja w EU
  • IRIS (International Railway Industry Standard)

Więcej informacji o UNIFE na stronie internetowej www.unife.org.