LinkedIn

W grudniu 2009 roku firma OLTIS Group została członkiem międzynarodowej organizacji OPTA (Open Telematics Alliance, patrz www.opentelematics.info), która zrzesza różne organizacje związane z branżą transportu kolejowego (przewoźnicy, dostawcy technologii informatycznych, operatorzy telekomunikacyjni, uniwersytety, i inni) i ma na celu opracowanie znormalizowanego interfejsu dla aplikacji telematycznych.

Dla naszych partnerów członkostwo to jest istotnym sygnałem wielkości i znaczenia grupy a także potwierdzeniem możliwości wykonywania przez nas projektów i prac o charakterze transgranicznym.