LinkedIn

1 grudnia 2009 r odbyła się w Warszawie III konferencja pod hasłem „Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce – Nowe technologie szansą rozwoju kolei”, organizowana przez Związek pracodawców Forum Transportu Szynowego oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP wspólnie z redakcją czasopisma Transport i Komunikacja.

W programie konferencji znalazło się miejsce na wystąpienie naszej koleżanki z JERID Polska, Soni Piechowiak, która opowiadała o systemie NEWSPED.

Konferencji towarzyszyła uroczystość rozdania nagród w III edycji konkursu „Lider Transportu Szynowego” oraz konkursu „Człowiek Otwartego Rynku Kolejowego”.

Wśród gości i uczestników znaleźli się przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządów, środowisk opiniotwórczych, firm związanych z koleją, środowiska nauki oraz czołowe media branżowe i opiniotwórcze.