LinkedIn

Szanowni Państwo, Partnerzy handlowi, Przyjaciele!

Aby w jak największym stopniu zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, zarząd grupy OLTIS wdrożył od 16 marca 2020 r. tak zwany „tryb pracy kryzysowej” – środki i kroki zapewniające ciągłe funkcjonowanie spółek grupy, wypełnianie zadań, świadczenie usług i realizację projektów.

Realizacja określonych zadań zostanie zapewniona w połączonym trybie pracy home-office, do której dostosowaliśmy środki techniczne o wystarczającej przepustowości VPN, oraz pracowników pracujących w ograniczonym reżimie w biurach centrali firmy i poszczególnych oddziałów.

Grupa OLTIS w pełni przestrzega środków legislacyjnych rządu Republiki Czeskiej, Centralnego i Regionalnego Sztabu Kryzysowego oraz Państwowej Rady Bezpieczeństwa a także środków legislacyjnych państw w których znajdują się oddziały OLTIS. Celem działań jest maksymalna ochrona naszych pracowników oraz naszych partnerów biznesowych. Wszystkie te środki podjęto w celu przezwyciężenia obecnej kryzysowej sytuacji epidemiologicznej przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie maksymalnie wysokiej jakości pracy spółek z grupy OLTIS oraz eliminowaniu problemów lub strat.

Chcemy zapewnić, że pomimo obecnych warunków kryzysowych, wszystkie firmy oraz pracownicy Grupy OLTIS pracują na pełnych obrotach. Dokładamy wszelkich starań, aby obecna sytuacja nie miała wpływu na jakość naszych usług. Duży nacisk kładziony jest na zapewnienie działania centrum danych jako elementu infrastruktury krytycznej oraz na wsparcie techniczne dla naszych klientów.

O współpracę i pomoc zwracamy się także i do Was, naszych partnerów biznesowych. Prosimy, aby w przypadku zgłoszeń lub jakichkolwiek spraw operacyjnych, kontaktować się z nami wyłącznie w formie elektronicznej, włącznie z elektronicznym przesyłaniem dokumentów księgowych.

Dziękujemy za zrozumienie.

W tym trudnym czasie życzymy wszystkim zdrowia, siły fizycznej i psychicznej oraz wierzymy, że zachowując zasady bezpieczeństwa, wzajemną życzliwość i zrozumienie, razem możemy zapanować nad sytuacją.

Z poważaniem

Štefan Mestický v. R.
dyrektor statutowy
Grupa OLTIS Group