LinkedIn

W dniach 26-28.05.2011 w hotelu „Muflon” w Ustroniu koło Bielska- Białej odbyła się pierwsza edycja konferencji i wystawy Bocznica III tysiąclecia – Nowoczesne technologie w zarządzaniu bocznicami kolejowymi.

Celem konferencji była wymiana polsko-czeskich doświadczeń w zarządzaniu bocznicą kolejową, honorowy patronat nad konferencją i wystawą objął Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, Jan Sechter.

Organizatorami i partnerami konferencji były firmy: CzechTrade, První Signální, OLTIS Group, KB -Blok, Jerid Polska, Sudop Polska, Graw oraz PKP Cargo Service.

Patronat medialny: Transport i Komunikacja oraz Infrastruktura Transportu.

Na konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące zarządzania bocznicą kolejową – od planu załadunku, śledzenia wagonów, gospodarowania własnymi i wydzierżawionymi wagonami, na i poza terenem zakładu aż po planowanie remontów, przeglądów i konserwacji. Poruszone były kwestie bezpieczeństwa transportu kolejowego na bocznicy i zaprezentowane nowoczesne urządzenia SRK. Ponadto przedstawiono systemy murowania betonowego, wykorzystujące wysoką wytrzymałość betonu na ściskanie i trwałość powierzchni przy budowie infrastruktury kolejowej.

Konferencja „Bocznica III tysiąclecia” była wydarzeniem otwierającym cykl polsko-czeskich spotkań wspierających wiedzę i inwestycje w rozwój przedsiębiorstw.

Wygłoszono następujące referaty:

ISDL – nowoczesne narzędzie do zarządzania bocznicą kolejową, Slávka Klepková, OLTIS Group

W pełni elektroniczne urządzenia SRK w praktyce,  Michal Šlachta, První Signální

Doświadczenia KB-BLOKu w systemie modernizacji  i infrastruktury kolejowej łącznie z bocznicami  kolejowymi, Vaclav Stareček, KB-Blok

Technologie informatyczne kluczem do elastyczności terminala intermodalnego – SI KONTI Piotr Klimek, JERID Polska

Możliwość wykorzystania zapisów archiwalnych z elektronicznych SRK do analizy pracy, Michal Šlachta, První Signální

ERIC – europejskie centrum informacji o kolejowym transporcie kolejowym, Sonia Gorzelańczyk, JERID Polska

Systemy pomiarowe i oprogramowanie do wspomagania utrzymania bocznic, Juliusz Grabczyk, P.U.T. Graw

Projektowanie bocznic kolejowych – od projektu budowlanego do pozwolenia na budowę i nadzór autorski, Katerina Klimsova, SUDOP Polska