LinkedIn

Jubileuszowa, dwudziesta, konferencja EURO ŽEL 2012 z nazwą „Recent challenges for European railways” – „Nowe wyzwania dla kolei europejskich”, odbyła się 05-06 czerwca 2012 na Uniwersytecie w Żylinie, pod patronatem CETRA Słowacja i przy wsparciu Komisji Europejskiej.

W tym roku w sympozjum wzięło udział nieco ponad 80 osób (z ponad dziesięciu państw).  Jest to wyraźny spadek liczby uczestników, w stosunku do poprzednich edycji.
Mimo to program był urozmaicony, w ramach niego wygłoszono 35 referatów, podzielonych na następujące sekcje: Systemy zarządzania, systemy lokalizacyjne, aplikacje do metod symulacyjnych, konstrukcja i utrzymanie infrastruktury, usługi dla przewozów osobowych, eksploatacja linii kolejowej i jej budowa.  Referaty przygotowały firmy (Bombardier, GERB, OLTIS Group itd.), a także przedstawiciele sfery akademickiej (Uniwersytety w Żylinie, Pardubicach, Budapeszcie, Belgradzie, ČVUT Praga, TU Wiedeń i in.).