LinkedIn

5-6 listopada 2012 już po raz czwarty odbyła się w Bratysławie konferencja IRIC (International Rail Infrastructure Conference).  W tym roku przybyło na nią 162 uczestników z 15 państw (przede wszystkim europejskich).  W programie organizatorzy zmieścili 50 referatów wygłoszonych przez mówców z 12 różnych państw.  Nowością była sekcja europejskich projektów badawczo-rozwojowych, w ramach których wyniki pracy zaprezentowali przedstawiciele nowego stowarzyszenia GETA (Green European Transport Association). Podobnie jak w zeszłym roku konferencję podzielono na cztery sekcje, do których dodano nową – piątą dla projektów GETA. Głównym tematem konferencji było „Efektywne zarządzanie infrastrukturą – kluczowy warunek funkcjonowania przewoźników kolejowych na rynku” i dlatego referaty specjalistyczne dotyczyły technologii, koncepcji i systemów pozwalających obniżać koszty oraz szkody podczas ruchu w europejskiej infrastrukturze kolejowej.

Oprócz europejskiego stowarzyszenia CER, w konferencji wzięły udział inne ważne organizacje, np. RNE (RailNetEurope), ERA (Europejska Agencja Kolejowa), Eress (Europejskie Stowarzyszenie Rozliczania Energii Elektrycznej) oraz ACRI (Stowarzyszenie Czeskiego Przemysłu Kolejowego), środkowoeuropejscy zarządcy infrastruktury SŽDC, ŽSR, ÖBB, DB Netz, GySEV i wielu kluczowych dostawców rozwiązań informatycznych i technicznych dla transportu kolejowego.

Uczestnicy konferencji chwalili nie tylko wysoki poziom merytoryczny referatów, ale również znakomitą pracę organizatorów, możliwość nawiązania kontaktów i ciekawy program towarzyszący w stylowym otoczeniu bratysławskiego muzeum transportu.  Impreza podczas swoich czterech edycji zdobyła wielkie uznanie. Ponieważ tematy rozwoju infrastruktury kolejowej są wciąż ważne i aktualne, organizatorzy z OLTIS Group już teraz powinni zacząć przygotowywanie tematów na kolejną, piątą edycję.