LinkedIn

Nagrody doroczne Stowarzyszenia Czeskiego Przemysłu Kolejowego ACRI zostały w tym roku wręczone po zakończeniu Żofińskiego Forum poświęconego problematyce czeskich i europejskich kolei.   Jedna z nagród przypadła OLTIS Group za zorganizowanie imprezy roku – konferencji IRIC 2011 (International Rail Infrastructure Conference).

Podczas sześciu lat, od kiedy ACRI przyznaje nagrody doroczne, nagrodzonych zostało wiele czeskich firm z branży produkcji maszyn dla transportu.   Według Marii A. Vopálenskiej misją ACRI jest wspieranie czeskiego przemysłu kolejowego, który ma ponad 200 letnią tradycję i który w ostatnim czasie przeszedł procesy rewitalizacyjne i dziś znowu zajmuje ważne miejsce w czeskiej gospodarce.

Prestiżową nagrodę Stowarzyszenie ACRI przyznaje pod patronatem Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.  Partnerami są: Koleje Czeskie, Správa  železniční  a dopravní cesty s.o., ČD Cargo a.s. i Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s.   Medialnymi partnerami są: Dopravní noviny, Železničář, GRAND EXPRES ČD PRO VÁS a Ekonomicko-technická revue Doprava.

Uzyskana nagroda jest wielkim zaszczytem nie tylko dla organizatorów konferencji, ale również dla wszystkich pracowników  OLTIS Group, którzy tworzą kolejowe systemy informatyczne.

Zestawienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach

Infrastruktura
AŽD Praha –  Inteligentne urządzenia z przeznaczeniem na przejazdy kolejowe

Pojazdy kolejowe – transport osobowy
ŠKODA VAGONKA a.s. – Jednopodłogowa jednostka elektryczna RegioPanter dla ČD

Pojazdy kolejowe – transport towarowy
CZ LOKO, a.s. – Lokomotywa spalinowa 744.001

Urządzenia sterowania ruchem i systemy telekomunikacyjne
AK Signal Brno a.s. – Centrala pomiarowa MEDIS

Komponenty
ZKL a.s. – Nowa generacja łożysk osiowych ZKL

Rozwój roku
ČKD Kutná Hora a.s.

Innowator roku
BONATRANS Group a.s. – Zestawy kołowe z zastosowaniem w bardzo wysokich prędkościach ponad 400 km/h dla  Hyundai Rotem

Impreza roku
OLTIS Group – Konferencja międzynarodowa IRIC 2011