LinkedIn

14 maja 2015 w praskiej siedzibie zarządcy infrastruktury SŽDC odbyło się 21. kolokwium ŽelAktuel, na temat: „Zwiększenie przepustowości kolei za pomocą inteligentnych systemów transportowych”. Współorganizatorem wydarzenia był wydział transportu Uniwersytetu w Pardubicach.  Czołowi specjaliści z takich firm jak SŽDC, SIEMENS, AŽD Praha czy OLTIS Group, przedstawiciele przewoźników (ČD), ministerstwa transportu i czeskich wyższych szkół transportowych (wydziały transportu Uniwersytetu w Pardubicach i ČVUT) dyskutowali o problemach przepustowości kolei, wynikających z liberalizacji rynku transportowego, cyklicznego rozkładu jazdy w transporcie osobowym oraz coraz większych przewozów dalekobieżnych w trybie open access. W swoich referatach analizowali nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak system sterowania ruchem ETCS, sterowanie ruchem z Lokalnych Centrów Sterowania, automatyczne tworzenie dróg przebiegu ASJC, automatyczne prowadzenie pociągu AVV itd.

Firma OLTIS Group już po raz drugi była partnerem kolokwium. Nasz kolega David Krásenský (konsultant do spraw badań, rozwoju, innowacji i współpracy międzynarodowej) wygłosił referat pt. „Wizja nowoczesnego sterowania ruchem w projekcie 7RP Capacity4Rail (C4R)“. Oprócz projektu C4R, który jest jak dotąd najbardziej rozbudowanym kolejowym projektem badawczym w Europie (OLTIS Group bierze w nim udział), zaprezentował również wcześniejszy, związany z tematem kolokwium projekt OnTime, którego celem było stworzenie metod i procesów prowadzących do maksymalnego wykorzystania przepustowości linii kolejowych i ograniczenia opóźnień. Wyniki tego projektu jednoznacznie pokazują, że w celu zwiększenia przepustowości linii lub jej efektywnego wykorzystania nie zawsze trzeba dokonywać wielkich inwestycji (np. w związku z budową nowych torów szlakowych, urządzeń sterowania ruchem czy innych inwestycji budowlanych), ale często spektakularne wyniki można osiągnąć za pomocą mniej kosztownych „miękkich” środków, takich jak modele symulacyjne, zaawansowane algorytmy do wspierania podejmowania decyzji czy zaawansowane procesy sterowania ruchem kolejowym. Żywa dyskusja uczestników kolokwium była dowodem doniosłości i wysokiej jakości referatów.