LinkedIn

W dniach 13-14.05.2015 w Radavie (Słowacja) odbyło się międzynarodowe spotkanie robocze przedstawicieli organizacji kolejowych z państw wyszehradzkich, zajmujących się przewozem przesyłek nadzwyczajnych. Organizatorem były koleje słowackie – ŽSR.  Było to pierwsze spotkanie w tym składzie. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele SŽDC i ČD Cargo z Czech, PKP PLK i PKP Cargo z Polski, MÁV z Węgier. W naradzie wzięli udział również pracownicy OLTIS Group, zajmujący się aplikacjami MIMOZA i SYMOZA, wykorzystywanymi przez użytkowników z Czech i Słowacji podczas wykonywania transportu przesyłek nadzwyczajnych. Celem spotkania było omówienie wzajemnej współpracy i komunikacji podczas przyjmowania wniosków, wydawania zezwoleń oraz wymiana doświadczeń z wykonywania międzynarodowych przewozów przesyłek nadzwyczajnych. W programie znalazła się również prezentacja funkcjonalności oprogramowania, używanego aktualnie przez uczestników. Przedstawiciele ŽSR i MÁV poinformowali o zamiarze powołania międzynarodowej grupy roboczej UIC, która ma zająć się tzw. kodami PR do analizy skrajni linii. Pod koniec Petr Kroča, dyrektor ds. badań, innowacji i marketingu firmy OLTIS Group przedstawił projekt TREX i jego możliwe wykorzystanie do wsparcia przewozów przesyłek nadzwyczajnych w regionie wyszehradzkim.