LinkedIn

Nowa konferencja zroganizowana przez Uniwersytet w Żylinie pod nazwą „Horyzonty transportu kolejowego”, weszła do 2. edycji z podtytułem „Wsparcie rozwoju infrastruktury kolejowej jako narzędzie do wzmocnienia konkurencyjności transportu kolejowego”

Na konferencji członkowie firmy OLTIS Group zaprezentowali profil swojej firmy, reklamowe stoisko w holu konferencji oraz wystąpili z dwoma referatami na temat „TAF TSI: szansa dla kolei europejskich?” (David Krásenský, OLTIS Group) i „Realizacja registru narodowego dla wagonów kolejowych” (Daniel Ciho, OLTIS Slovakia).

Kolejnymi bardzo ważnymi tematami były Managmant kolejowy, Warunki prowadzenia działalności na kolejowym rynku europejskim i Możliwości infrastruktury kolejowej” (włącznie z oplatą za infrastrukturę kolejową) i stworzenie GVD.

Konferencja z uczestnikami z wielu krajów europejskich znowu pogłębiła kontakty z czeskimi i słowackimi Uniwersytetami zajmującymi się transportem i potwierdziła naszą pozycję wśród specjalistów, którzy nadają najnowsze kierunki rozwoju transportu kolejowego w Europie Środkowej.