LinkedIn

13-14 września 2012 r. odbyła się konferencja „Horyzonty transportu kolejowego„, zorganizowana przez Katedrę Transportu Kolejowego Uniwersytetu w Żylinie. Głównym tematem tegorocznej konferencji były „Trendy globalizacyjne i ich wpływ na system transportowy w warunkach wspólnego rynku UE”.

Przedstawiciele OLTIS Group wygłosili referaty „Biała księga Europejskiej Polityki Transportowej: warunki i kontekst celów w zakresie zmiany modal split do roku 2030 i 2050” i „Informacje o infrastrukturze kolejowej w mapach dynamicznych ŽSR i SŽDC„.
Do sukcesu konferencji OLTIS Group przyczyniła się również za pomocą daru sponsorskiego, który – obok wielu udanych projektów badawczych i rozwojowych – świadczy o naszych bliskich kontaktach z instytucjami transportowymi szkolnictwa wyższego.