LinkedIn

Do naukowych spotkań, organizowanych przez Uniwersystet w Pardubicach należy między innymi konferencja Intermodal. Tegoroczna, już 13 edycja konferencji, miała miejsce 27. kwietnia 2010, a jej tematem były „Trendy intermodalności w Europie”. OLTIS Group reprezentował Inż Mgr David Krásenský z wystąpieniem „Perspektywy rozwoju terminali intermodalnych Brno i Lovosice w ramach projektu SoNorA”.

Uczestnikami konferencji, oprócz operatorów logistycznych, byli pracownicy naukowi czeskiego i słowackiego Ministerstwa Transportu.

Prezentowano, oprócz zrealizowanych z powodzeniem projektów pociągów kontenerowych, również bardzo interesujące spojrzenie na transport kombinowany i jego pozycje na rynku przewozowym. Uczestnicy omawiali praktyczne problemy związane z działaniem konkretnego terminala, jak również rozmawiali o perspektywach i planach inwestycyjnych dalszego rozwoju. Przedstawiciele obu ministerstw transportu podkreślali znaczenie transportu intermodalnego w infrastrukturze państwa i Europy, mówili o trendach rozwoju ilości przewozów i odpowiadali na pytania dotyczące finansowania przez Państwo tej gałęzi przemysłu.