LinkedIn

W dniach od 23 do 25 marca 2011 roku w praskim hotelu Clarion Congress odbyła się 3. Międzynarodowa Konferencja na temat kolejowego transportu towarowego między Europą a Azją. Konferencja została zorganizowana przez spółkę JERID, która jest członkiem holdingu OLTIS Group. Konferencja przebiegała pod patronatem organizacji międzynarodowych UIC (Międzynarodowa Unia Kolejowa, Paryż), OSŽD (Organizacja Współpracy Kolejowej, Warszawa) i CIFA (Międzynarodowe Chińskie Stowarzyszenie Spedytorów Kolejowych, Pekin).

Specjalny program konferencji został podzielony na osiem sekcji tematycznych: 1. Wstęp i polityczno – ekonomiczne aspekty, 2. Ogólne i legislatywne środowisko dla kolejowego transportu towarowego, 3. Połączenie między Europą a Azją: organizacje międzynarodowe i korytarze, 4. Kluczowi gracze: koleje narodowe, 5. Biznes na torach, 6. Infrastruktura, kierowanie, technologie informatyczne, 7. Transport intermodalny i 8. Kluczowi gracze: koleje i spedytorzy.

Konferencja była przeznaczona dla pracowników firm kolejowych, przewoźników, spedytorów a w szczególności dla użytkowników kolejowego transportu towarowego. Wykłady dla 216 uczestników z 25 krajów prezentowało w ciągu dwóch dni 44 wykładowców z 16 krajów europejskich i azjatyckich. Na konferencji była obecna 12 – osobowa delegacja z Chin, która również wygłosiła swoje wykłady. Prezentacje i dyskusje były prowadzone w języku angielskim, rosyjskim, czeskim, chińskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Partnerami konferencji były organizacje takie, jak: Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej, CIT (Międzynarodowy Komitet Transportu Kolejowego, Berno), OTIF (Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowych Przewozów Kolejami), UNIFE (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego, Bruksela), IBS, (Stowarzyszenie Spedytorów Kolejowych, Berlin), CCTT (Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny ds. Transportu Koleją Transsyberyjską, Moskwa), BIC (Międzynarodowy Urząd na rzecz Kontenerów i Transportu Intermodalnego, Paryż), ACRI (Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Czeskiego Przemysłu Kolejowego), ČD I SŽDC.

Na towarzyszącej konferencji wystawie prezentowało się 17 firm i organizacji. W przeddzień imprezy UIC wraz z IRFC zorganizowało w pomieszczeniach konferencji UIC GTE Meeting, spotkanie specjalistów „Global Team of Experts” z ukierunkowaniem na transport towarów euro – azjatyckich. Dyskusje toczyły się przy okrągłym stole, gdzie rozwiązywano aktualne problemy i ustalano perspektywy dalszego rozwoju i współpracy w tej dziedzinie.

Częścią konferencji było podpisanie Memorandum o wzajemnym porozumieniu w kwestiach współpracy w dziedzinie transportu kolejowego. Protokół podpisało 15 sygnatariuszy z organizacji takich, jak: Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej, UIC, OSŽD, CIFA, UNIFE, CIT, OTIF, CCTT, Koleje Rosyjskie, Koleje Kazachskie, SNCF, ČD Cargo, PKP Cargo, OLTIS Group i JERID.

W programie towarzyszącym zaprezentowano gościom zagranicznym wszystko to, co jest w republice Czeskiej najlepsze: pierwszego dnia wieczór galowy poprowadziła Miss Republiki Czeskiej z 2004 roku Jana Doleželová, drugiego dnia zaplanowano wspólne wyjście do słynnej praskiej restauracji U Fleků, a trzeciego dnia odbył się przejazd specjalną maszyną parową Sp 35022 z lokomotywą 475. 179 z wizytą na zamku królewskim Karlštejn.

Słowo końcowe i podziękowanie wszystkim uczestnikom wygłosił prezydent Komitetu Organizacyjnego Konferencji inż. Petr Kroča w Salonie rządowym na dworcu głównym w Pradze. Uczestnicy Konferencji IRCF 2011 przede wszystkim ocenili wysoką fachowość prezentacji w poszczególnych blokach tematycznych i jednocześnie możliwość spotkania się z czołowymi menadżerami z dziedziny kolejowego transportu towarowego z wielu krajów Europy i Azji. Kolejna konferencja IRCF odbędzie się znowu w Pradze w 2013 roku, więc w roku, kiedy spółka JERID będzie obchodziła 20 lat swojego istnienia.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na http://www.irfc.eu/